Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Azmani en de Groot over mobiliteit en marktwerking in internationale treinverbindingen.

Veiligheid, economie en asiel stonden centraal tijdens de VVD-bijeenkomst in Veldhoven, gehouden in D’n Burgemister. Deze thema’s zijn van groot belang voor Malik Azmani, de lijsttrekker van de VVD voor de aankomende Europese verkiezingen. Een uitgebreide discussie over Europa en de impact op Brainport, met twee prominente kandidaten, trok veel belangstelling. Naast Azmani was ook Björn de Groot aanwezig, de elfde man op de lijst en een bekend gezicht uit Brabant voor de Renew-fractie van de Europese liberalen.

Azmani benadrukte de noodzaak om de internationale samenwerking binnen Europa te versterken, met bijzondere aandacht voor de mobiliteit tussen de landen. “Het is essentieel dat we de verbindingen verbeteren, zowel met treinen als met bussen,” aldus Azmani. Hij wees op de aankomende verdubbeling van het aantal treinritten tussen Brussel, Den Haag en Amsterdam vanaf januari 2025 als een positief voorbeeld.

Björn de Groot, die Brabant vertegenwoordigt, sprak eveneens over de verbeterde internationale verbindingen. “De verbinding tussen Eindhoven en Aken staat hoog op de agenda,” aldus De Groot. Sinds 2003 wordt er gewerkt aan een snellere treinverbinding tussen deze steden, maar reizigers moeten nog steeds overstappen in Heerlen, wat de reistijd aanzienlijk verlengt. De Groot onderstreepte het belang van deze verbinding voor de regio, ondanks de huidige beperkingen.

Een ander punt dat tijdens de bijeenkomst naar voren kwam, was de rol van concurrentie op internationale treinroutes. Azmani merkte op dat de huidige markt wordt gedomineerd door enkele spelers zoals Thalys en Eurostar, wat niet altijd in het voordeel van de consument werkt. “Meer concurrentie zou de prijzen kunnen verlagen,” zei Azmani. “Nu betaal je soms echt veel te veel voor een kaartje, dus daar moeten we zeker op inzetten.”

(Tekst loopt door onder de foto)
VVD Veldhoven
Foto: © Pitane Blue - Malik Azmani -Daan de Kort - Björn de Groot (vlnr)

Tijdens de VVD-bijeenkomst in Veldhoven kwam ook de kloof tussen de Europese politiek en de lokale burger onder de aandacht. Danielle Stijntjes, raadslid voor de VVD in de gemeente Eindhoven, uitte haar zorgen hierover en stelde kritische vragen aan de aanwezige politici Malik Azmani en Björn de Groot.

Stijntjes merkte op dat de Europese verkiezingen ver van de burgers in de regio staan. Tijdens het flyeren op zaterdag werd dit haar pijnlijk duidelijk. “Ik ben geschrokken van de reactie van de mensen op de straat die totaal niets met Europa te maken willen hebben,” vertelde Stijntjes. Haar vraag aan Azmani en de Groot was hoe zij van plan zijn de komende periode Brussel dichter bij de mensen in Nederland te brengen.

Stijntjes benadrukte dat dit probleem niet alleen voor Europa geldt, maar ook voor de lokale politiek. “We moeten hier heel sterk op inzetten, omdat Europa zo verschrikkelijk belangrijk is voor onze toekomst,” voegde ze toe. Ze pleitte voor meer directe communicatie en contact tussen de Europese instellingen en de Nederlandse burgers. “Ik zou graag willen zien dat er vanuit Brussel veel meer contact wordt gezocht met de inwoners hier van Nederland.”

Lees ook  Focus op kwaliteit: doelgroepenvervoer krijgt stevige verbeteragenda

Björn de Groot, een geboren Brabander en actief in het Europees Parlement voor de VVD en Renew Europe, reageerde instemmend. Hij benadrukte het belang van avonden zoals deze voor het versterken van de band tussen de verschillende politieke lagen. “Ik ben graag ook jullie Brabander in Europa, zoals ik al was, maar niet alleen nu, ook de komende jaren,” zei de Groot. “Omdat ik denk dat het contact tussen al die verschillende lagen, de politiek in Brussel, nationaal of lokaal, belangrijk is, zijn avonden als deze van groot belang.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Björn de Groot

Tweede Kamerlid voor de VVD en moderator van de avond, Daan de Kort, stelde aan Björn de Groot de vraag hoe de economische ontwikkelingen zich vertalen naar Brabant en Brainport, en wat de rol van Brussel hierin is. De Groot, die als elfde op de VVD-lijst staat voor de komende Europese verkiezingen, begon met een positieve noot: “Om gewoon simpel te beginnen, ik zie dat mijn collega’s de regio kennen. Ze weten wat voor belang hier speelt, of het nu gaat om universiteiten of bedrijven zoals ASML.”

De Groot benadrukte dat sinds het hele Beethoven-verhaal – een codenaam voor een groot project bij ASML – er veel aandacht is voor hoe processen en investeringen in de regio plaatsvinden. “We hebben vandaag ook bij ASML gehoord hoe dat proces is gegaan,” aldus de Groot. Hij merkte op dat er veel aandacht is voor het aantrekken van internationaal talent, maar dat er ook gekeken moet worden naar het potentieel binnen de regio zelf. “De Brabantse economie is echt de motor van de Nederlandse economie en staat, ik geloof, op de derde plek in de top vijf van de meest competitieve regio’s van Europa. In Nederland staat alleen Amsterdam nog boven ons,” grapte de Groot en daarmee doelde hij niet op voetballen.

Hij hoopt dat door slimme investeringen en meer focus op innovatie, deze regio haar concurrentiepositie kan behouden en versterken, met steun op Europees niveau. Malik Azmani beaamde dit en benadrukte dat het Rijk Nederland ook een rol moet spelen in de ondersteuning van de regio Brainport. “Ook belangrijk voor Europa. Het is niet voor niks dat Ursula von der Leyen hier zo’n 1,5 jaar geleden is geweest, bij ASML. Ook Thierry Breton is hier geweest, dus iedereen gaat naar ASML,” zei Azmani.

Azmani waarschuwde echter ook voor de keerzijde van alle aandacht die ASML krijgt. “Het gaat om veel meer dan ASML. Ik vind ook wel dat ASML al heel veel aandacht heeft gekregen. Bij het bezoek aan ASML had ik het gevoel dat ze dat zelf ook vinden, dat ze heel veel aandacht krijgen en dat dat ook weer iets voor hen betekent. Ik weet niet of dat altijd even goed is,” besloot Azmani.

Lees ook  Brusselse richtlijnen of wetgeving: zegen of last voor Nederland?

De bijeenkomst liet zien dat er sterke regionale en internationale banden zijn die van groot belang zijn voor de toekomst van Brainport en de bredere Nederlandse economie. Het debat benadrukte niet alleen de noodzaak van lokale en nationale steun, maar ook de cruciale rol die Europa speelt in het stimuleren van veiligheid, innovatie en economische groei.

(Tekst loopt door onder de foto)
promobus
Foto: © Pitane Blue - promobus Malik Azmani (VVD)

Sinds 2019 is Azmani fractievoorzitter van de VVD-delegatie en eerste vice-fractievoorzitter van Renew Europe. In deze functies heeft hij zich hard ingezet voor een sterk Europa op het wereldtoneel. Hij heeft zich onder andere ingespannen om tot nieuwe migratieafspraken te komen op Europees niveau en om afspraken te maken met derde landen. Daarnaast heeft hij zich sterk gemaakt voor stevige Europese sancties richting Rusland en steun aan Oekraïne. Samen met de Europese liberalen heeft hij een rechtstaatmechanisme afgedwongen, waarmee EU-landen die de rechtstaat schenden, kunnen worden gekort op Europese fondsen.

Malik Azmani, geboren en getogen in Heerenveen als zoon van een Friese moeder en een Marokkaanse vader, studeerde rechten in Groningen. In 2010 werd hij verkozen als Tweede Kamerlid en combineerde dit tot 2014 met een raadslidmaatschap in de gemeente Ommen. Gedurende zijn negen jaar als Kamerlid richtte hij zich op de thema’s migratie en veiligheid. Nu is hij kandidaat-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen in 2024.

Björn de Groot, een geboren Brabander woonachtig in Brussel, werkt sinds 2017 in het Europees Parlement voor de VVD en de Europese liberalen van Renew Europe. Hij reist regelmatig tussen Brabant en Brussel om familie en vrienden te zien en om VVD’ers te enthousiasmeren voor de Europese politiek. De Groot benadrukt het belang van nauwe banden tussen de regio en de Europese instellingen, gezien de economische en sociale voordelen die hieruit voortvloeien.

De bijeenkomst in Veldhoven was niet alleen een platform voor debat over de belangrijke verkiezingsthema’s, maar ook een gelegenheid om de betrokkenheid van de regio bij de Europese politiek te onderstrepen. De nauwe banden tussen Brainport en Europa kwamen duidelijk naar voren, evenals de uitdagingen en kansen die voor de deur staan. De avond werd georganiseerd door VVD BOV – VVD Brainport – VVD Den Bosch en Sint-Michielsgestel.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores