I tillegg til en reduksjon i makshastigheten, foreslår IEAs tipunktsplan også at folk jobber hjemmefra oftere.

Hvis regjeringen bestemmer seg for å senke fartsgrensen på motorveier for å spare olje, vil flertallet av nederlendere støtte dette. Seksti prosent støtter sparetiltaket foreslått av International Energy Agency (IEA). Det går fram av en undersøkelse fra ANP/LocalFocus i samarbeid med Kieskompas.

På grunn av krigen i Ukraina ba IEA forrige måned regjeringene om å ta flere nødstiltak angående oljeforbruk. Bensin og diesel er begge produkter som utvinnes fra råolje. Organisasjonen foreslår derfor å senke fartsgrensen med 10 kilometer i timen.

Kieskompas presenterte dette sparetiltaket mellom 24. og 29. mars for en representativ gruppe på nesten 4000 voksne nederlendere. Seks av ti nederlendere går inn for en fartsreduksjon, én av tre er til og med «sikkert» bak 90 kilometer i timen på dagtid og 120 på kveldene og tidlig morgen. På den annen side vil en fjerdedel være kategorisk uenig i en lavere makshastighet. Ytterligere 15 prosent er nok også uenig, men er mindre frittalende i den oppfatningen.

Venstre og høyre

Forskningen viser også at personer som stemte på et venstreorientert parti under forrige stortingsvalg har større sannsynlighet for å støtte fartsreduksjonen enn høyreorienterte velgere. Blant PVV-velgere er én av tre for denne innstrammingen, blant VVD-velgerne halvparten og blant velgerne til for eksempel GroenLinks er det ni av ti. Det er også mer sannsynlig at kvinner støtter dette tiltaket enn menn, og eldre har mindre problemer med det enn yngre.

I tillegg til en reduksjon av makshastigheten, foreslår IEAs tipunktsplan også å jobbe oftere hjemmefra, samkjøre oftere og innføre bilfrie søndager i større byer.

EU jobber for tiden med planer for boikott av russisk olje, men medlemslandene er ennå ikke enige.

Les også: Flybilletter dyrere på grunn av drivstoffpriser

Den europeiske union jobber for tiden med planer om å boikotte russisk olje
Utskriftsvennlig, PDF og e-post