Från och med den 14 september kommer KLM att be flygande besättningsmedlemmar som inte har vaccinerats och därför inte kan uppfylla inträdeskraven för vissa destinationer att meddela KLM Health Services. KLM Health Services registrerar sedan en resebegränsning, så att dessa anställda inte planeras för flygningar till en destination som har inträdeskrav som de inte uppfyller. Detta är i linje med KLM: s vanliga processer, där besättningsmedlemmar kan ha resebegränsningar av personliga, visum- eller hälsoskäl. Chefer får inte insikt i orsaken till begränsningen. 

Sedan starten av COVID-19-pandemin har KLM arbetat hårt för att underhålla det globala nätverket så mycket som möjligt. Detta gjorde det möjligt för kunder att göra (nödvändiga) resor och transport av gods, såsom medicinsk utrustning och vacciner, kunde fortsätta. Redan nu vill vi kunna erbjuda våra kunder så många destinationer som möjligt.  

I den ständigt föränderliga världen ser vi nu att fler och fler länder kräver eller överväger immunisering av flygbesättningar. Från och med den 16 oktober kommer Trinidad och Tobago att införa en vaccinationsskyldighet för flygplanets besättning. Det finns också signaler från Kanada och andra länder att de förväntas införa en sådan skyldighet inom en snar framtid. Dessutom förväntar sig allt fler hotell där vår personal bor ett vaccinationsintyg. 

Vi förväntar oss att snart fler länder kommer att införa en vaccinationsskyldighet, så att vi inte längre kan sätta in ovaccinerade besättningsmedlemmar på dessa destinationer. Detta kan också gälla destinationer där vi flyger över länder där en vaccinationsplikt gäller för besättningen. Detta är relaterat till strikta krav på flygsäkerhet och möjligheten att snabbt undvika vid katastrofer. För tillfället försöker KLM schemalägga besättningsmedlemmar med resebegränsning på destinationer där det inte finns några inträdeskrav. Men eftersom fler länder börjar ställa krav på inträde kan detta leda till stora operativa problem för KLM.  

KLM kommer inte att tvinga sina anställda att vaccinera sig. Detta är ett personligt beslut av den anställde. KLM behöver insikt om vilka anställda som inte kan uppfylla inträdeskraven och därför inte kan användas på alla våra destinationer. De berörda kollegorna har ombetts att rapportera till KLM Health Services, som ger resebegränsningen vidare till KLM: s planeringsavdelning. Således KLM.

Läs också: ACM ser inga invändningar mot nattåg från Arriva

Utskriftsvänlig, PDF och e-post