Print Friendly, PDF & Email

Het algemene beeld dat naar voren komt uit de uitvraag onder verzekeraars is dat verzekeraars de afgelopen jaren er nog niet in zijn geslaagd de portefeuille taxiverzekeringen rendabel te maken, terwijl dit vanuit prudentieel oogpunt noodzakelijk is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een uitvraag gedaan onder haar leden naar ontwikkelingen in de markt voor taxiverzekeringen. Hieronder wordt ingegaan op de ontwikkelingen die uit die uitvraag naar voren zijn gekomen. Volgens de cijfers van het RDW staan 41.698 voertuigen als taxi geregistreerd. Het Verbond geeft aan dat uit de gegevens van verzekeraars blijkt dat ongeveer 75% actief is in contract-taxivervoer en 25% werkzaam als straattaxi.

Verplichte veiligheidssystemen moeten meehelpen

Verplichte veiligheidssystemen zoals een dashboardcamera, aanscherping van de wettelijke rusttijden, vaker de vakbekwaamheid van taxichauffeurs testen en een hogere handhavingscapaciteit op telefoongebruik achter het stuur en onverzekerd rondrijden. Dat is een greep uit de maatregelen die verzekeraars willen onderzoeken om de verzekerbaarheid van taxi’s te verhogen.

Dat blijkt uit het verslag van een rondetafelgesprek dat het Verbond van Verzekeraars dit voorjaar voerde met onder andere vertegenwoordigers van de taxibranche en de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. Minister Hoekstra (Fiannciën) stuurde dit document dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer, als bijlage bij een Kamerbrief over verzekeringen voor taxichauffeurs.

Gebrek aan bewustwording

Verzekeraars en de taxibranche signaleerden in hun rondetafelgesprek een aantal problemen die leiden tot onverzekerbaarheid. Omzet die gedreven is door het aantal ritten leidt tot onveilig rijgedrag. Bovendien appen taxichauffeurs veel achter het stuur of zijn ze op een andere manier afgeleid door hun telefoon. Eisen van opdrachtgevers bij contractvervoer kunnen eveneens een onveilige rijstijl in de hand werken. Daarnaast wijzen partijen op de toegenomen verkeersdrukte en een gebrek aan bewustwording bij chauffeurs dat de schadelast omlaag moet.

Lees ook  Vervoer: taxi's worden duurder terwijl de sector onder druk staat
Pitane Blue