Print Friendly, PDF & Email

De Gemeente Rucphen voerde conform haar wettelijke verantwoordingsverplichting een WMO cliëntervaringsonderzoek uit. Inwoners uit de gemeente Rucphen zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vooral de contacten met de Wmo-consulenten ervaren de cliënten als positief en prettig weet Addo Sprangers in de Rucphense Bode te vertellen. Dat blijkt uit het onderzoek dat de Gemeente Rucphen heeft laten uitvoeren door I&O Research. De gemeente wil de resultaten gebruiken om de ondersteuning nog verder te verbeteren.

In totaal ontvingen 646 cliënten een uitnodigingsbrief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal 345 cliënten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is een respons van 53%. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid positief is over hoe de Gemeente Rucphen omgaat met de hulpvraag van de cliënt. 

Wethouder Suzanne Breedveld denkt dat cliënten zich serieus genomen voelen. 

” Dat geldt voor maar liefst 83% van de gesprekken. Daar zijn we blij mee. In het gesprek kijkt onze Wmo-consulent samen met de cliënt naar een oplossing voor de hulpvraag. Persoonlijke aandacht en begrip tonen is belangrijk. En dat doen onze consulenten. De reden waarom mensen hulp zoeken is vooral het niet meer aankunnen van het huishouden, gevolgd door vervoersproblemen”.

“Het gaat dan om begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, rolstoelen en vervoers- en woonvoorzieningen” licht wethouder Suzanne Breedveld (CDA) toe. “Door dit onderzoek weten we hoe inwoners de ondersteuning ervaren en wat er eventueel nog beter kan. 78% vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. En 80% is van mening dat hij/zij zich beter kan redden door de geboden ondersteuning. Dat zijn toch mooie resultaten”, vindt ze.

Foto: CDA Rucphen

Wethouder Suzanne Breedveld (CDA)