De fractie van Forza! wil tekst en uitleg van de voorzitter van de Vervoersregioraad Sharon Dijksma over talloze problemen met de nieuwe elektrische bussen van Connexxion. Tijdens de vergadering van de Vervoersregioraad van vorige week dinsdag in Amsterdam bracht Forza! raadslid Michel van Dijk (die samen met 5 andere raadsleden Haarlemmermeer vertegenwoordigd) de talloze zorgen aan de orde, aldus de Westerpost.

Zo hebben de elektrische bussen maar een reikwijdte van 72 kilometer. Ritten moeten daardoor worden ingekort of kunnen ondanks eerdere beloften niet worden verlengd, zoals bus 397 naar Lisse. Lijnen, zoals de 300, moeten worden ‘opgeknipt’, waardoor reizigers vaker moeten overstappen. Bussen moeten worden ingekort, waardoor niet iedereen op een zitplaats kan rekenen. Al deze maatregelen staan ook in het vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2020 van Connexxion, waar Haarlemmermeer ook onder valt.

De zorgen van Forza! worden ook geuit door de Reizigers Advies Raad (RAR), die forse kritiek heeft op de inzet van elektrische bussen door Connexxion. Zij stelt dat het mooi is dat Connexxion de ijsbeer wil redden, maar dat de verduurzaming van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam onverwachte en onplezierige neveneffecten oplevert zoals veel te koude bussen en bij een defect laadstation kan de halve bussenvloot stil komen te liggen. 

Net als Forza! pleit de RAR ervoor om eerst meer ervaring op te doen met elektrische bussen alvorens er meer te bestellen en ook te wachten totdat de accutechniek verder gevorderd is.

Raadslid Michel van Dijk: 

“De Vervoersregio wil voorop lopen bij de verduurzaming van het openbaar vervoer. Dat is op zich een mooi streven maar de huidige generatie elektrische bussen zijn nog veel te beperkt en leveren te veel logistieke problemen op. We kunnen beter een paar jaar wachten met het aanschaffen van nieuwe bussen omdat tegen die tijd de bussen veel maar accucapaciteit zullen hebben. Daarnaast kost een elektrische bus nu twee keer zoveel als een gewone bus. Ik waarschuw het bestuur van de vervoersregio voor de wet op de remmende voorsprong. Over vijf jaar zitten we met bussen die veel kosten en weinig kunnen terwijl de rest van Nederland bussen gaat aanschaffen waar de kinderziektes uit zijn”.

De voorzitter van de vervoersregio zal met een schriftelijke reactie komen maar gaf al aan dat het allemaal wel meevalt met de zorgen die door de RAR en door Forza! zijn geuit.

Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email