Print Friendly, PDF & Email

De afgelopen weken is de handhaving op het verbod op vrachtverkeer uitgewerkt en zijn de benodigde verkeersmaatregelen uitgewerkt. In overleg met de regionale overheden en de veiligheidsregio is duidelijk geworden dat de verschillende maatregelen om het vrachtverkeer op de Wantijbrug te reguleren tijdens de werkzaamheden dusdanige consequenties hebben voor de bereikbaarheid van de regio, dat aanvang van de werkzaamheden per eind augustus voor de regio niet wenselijk is.

Door meer tijd te nemen, kunnen de benodigde verkeersmaatregelen beter worden uitgewerkt en afgestemd met de stakeholders. De renovatie van de Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht, zal hierdoor extra vertraging oplopen.

De afgelopen weken zijn deze maatregelen voor het vrachtverkeer uitgewerkt met de bestuurlijke omgeving en de veiligheidsregio. Er is vastgesteld dat in de periode waarin de verboden voor het vrachtverkeer gelden een aantal maatregelen nodig is om een veilige en effectieve handhaving te realiseren.

Deze komen er op neer dat bij de aansluiting van de A15 een rijstrook op de N3 zal worden afgesloten om een vrije doorgang te creëren voor hulpdiensten en aan beide zijden van de brug een fuik gecreëerd wordt om het vrachtverkeer van de N3 te halen. In deze fuik zal al het verkeer over een rijstrook geleid worden en wordt het vrachtverkeer naar een alternatieve route geleid. Het overige verkeer kan na de fuik weer over twee rijstroken haar weg vervolgen over de N3.

Ook in de periode erna, wanneer er een inhaalverbod voor het vrachtverkeer geldt, is handhaving een punt van aandacht. Vrachtverkeer op de linkerrijstrook van de N3 is niet toegestaan met het oog op de veiligheid van de werklieden in de kelder van de brug en de (vaar)weggebruikers. Mogelijk moet, om inhalen door vrachtverkeer te voorkomen, ook in deze periode de linkerrijstrook op de brug worden afgesloten voor al het verkeer.

Start van de werkzaamheden per eind augustus onverstandig

Met de bestuurlijke omgeving en de veiligheidsregio is de Minister C. van Nieuwenhuizen Wijbenga tot de conclusie gekomen dat start van de werkzaamheden per eind augustus onverstandig is. De partners wijzen op de grote impact die de aanpak heeft op de bereikbaarheid van de regio in algemene zin en op de bereikbaarheid voor hulpdiensten specifiek (nabijgelegen ziekenhuis). Uitstel van de werkzaamheden geeft Rijkswaterstaat en de regio de tijd om een werkwijze te ontwikkelen die veilig is te handhaven en de verkeershinder beperkt.

De constructieve veiligheid van de brug is bij een uitstel van maximaal 2 jaar niet in het geding. De brug wordt intensief gemonitord en schade die mogelijk optreedt kan tijdig worden vastgesteld en gerepareerd.

Lees ook: Tweet Minister zet onjuiste informatie over elektrische steps in media recht

Pitane Blue