Steden komen steeds meer onder druk te staan om de lokale uitstoot in de binnenstad te verminderen. Elektrische mobiliteit moet eigen positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Naast diverse emissiearme technologieën is de elektrische aandrijving op batterijen een van de meest efficiënte technologieën die beschikbaar zijn om deze doelstellingen te bereiken. 

Aangezien het gebruik van accu-aangedreven voertuigen een aantal innovaties in de werking van het voertuig en de energievoorziening met zich meebrengt, heeft MAN zich tot doel gesteld zijn klanten – dat wil zeggen wagenparkexploitanten – op weg te helpen naar elektromobiliteit.

Obstakels op de weg naar een e-mobiele stad.

Stefan Sahlmann is hoofd van MAN Transport Solutions en adviseert steden over de uitrol van elektrische mobiliteit. Innovation Origins, een onafhankelijk journalistiek platform dat zich richt op innovatie, de economie van innovatie en de mensen erachter, vroeg hem waar de belangrijkste obstakels liggen voor gemeenten en waarom een vrachtwagenfabrikant de steden daarbij helpt.

“Onder de heersende omstandigheden moet ik weten wat het specifieke brandstofverbruik en dus de actieradius is. Klimaat, topografie, voertuiggebruik, verkeersdichtheid, enzovoort maken hier allemaal deel van uit. Alleen op die basis kan een uitrolconcept en een routeplan worden opgesteld. En dat vormt de basis voor de juiste laadstrategie. Het geeft antwoord op vragen als: Wanneer moet ik mijn voertuigen opladen en waar en met hoeveel stroom en welke energiebron moet ik beschikbaar stellen?”

E-scooters, velomobielen of e-bakfietsen.

De mobiliteit in steden is drastisch aan het veranderen. Nieuwe vervoerswijzen en hun intelligente netwerken zullen hierbij een belangrijke rol spelen. De focus ligt op de efficiëntie en duurzaamheid van het totale systeem en het vermogen om te voldoen aan de toenemende vraag naar mobiliteit. Al deze nieuwe mobiliteitsconcepten leveren een eigen bijdrage naast bestaande vervoersconcepten zoals bus & trein.

Lees ook  Voetgangers krijgen vrij baan in Gentse binnenstad

Lees ook: Achmea sluit zich aan bij Partners For Automated Vehicle Education

MAN
Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email