Print Friendly, PDF & Email

De komende jaren wil de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 2 miljoen reizigers extra verleiden om te kiezen voor de trein op internationale reizen naar de landen om ons heen. Snelle treinen moeten een steeds aantrekkelijker alternatief worden op bestemmingen tot circa 6 uur reistijd.

Alle inzet en positieve aandacht van de afgelopen twee jaar heeft reeds geleid tot een stijging van het aantal internationale reizigers per spoor. Zo gaf NS International recent aan dat zij deze zomer (juni – augustus 2019) een groei van 13% van hun reizigers zagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Om de stijging van het aantal internationale reizigers per spoor verder te stimuleren, wil de Staatssecretaris nu een nieuwe stap zetten door middel van een parallelle aanpak om de internationale nachttrein terug te brengen naar Nederland. Hiermee faciliteert ze zowel de reiziger als de markt om de positieve ontwikkelingen op het vlak van de internationale trein een verdere impuls te geven en geeft ook invulling aan de motie Kröger.

samenwerking met Oostenrijkse ÖBB

De staatssecretaris van Veldhoven is met NS overeengekomen dat zij, in samenwerking met het Oostenrijkse ÖBB, per dienstregeling 2021 de internationale nachttrein als proef tot uiterlijk eind 2024 onder de concessie zal terugbrengen naar Nederland. Zij reserveert maximaal €6,7 mln. om het exploitatietekort dat hierbij optreedt over die gehele periode te dekken.

Reizigers naar Duitsland en Oostenrijk kunnen met deze trein al op korte termijn op een comfortabele manier grote afstanden afleggen. Zo kan de trein door ’s nachts te rijden zelfs op afstanden boven de 800 kilometer een aantrekkelijk én duurzaam alternatief worden.

marktonderzoek geeft aan dat nachttreinen in 2023 realistisch is

Om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken ten aanzien van de internationale nachttrein, heeft de Staatssecretaris de afgelopen periode een marktonderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek is bekeken in hoeverre vervoerders gedurende de looptijd van bovengenoemde proefperiode de nachttrein in Nederland kunnen en willen herintroduceren. Uit dit marktonderzoek blijkt dat nieuw aanbod van internationale nachttreinen op zijn vroegst in 2023 ontstaat, maar dat 2024 een waarschijnlijker moment is.

Lees ook: TUI alleen per trein naar Parijs terwijl andere vliegen

ÖBB nachttrein