Print Friendly, PDF & Email

Een grote groep matrixborden (36%) kan niet meer dan 90 km/h weergeven. De inventarisatie die de Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga liet uitvoeren toont uiteindelijk aan dat er een beperkt aantal trajecten is waar de geldende maximumsnelheid zowel overdag als ’s avonds kan worden weergegeven op het huidige matrixbord. 

“Door het gebruiken van het matrixbord voor het weergeven van reguliere snelheidslimieten zouden grote inconsistenties ontstaan in de manier waarop snelheden worden weergegeven. Dit komt de duidelijkheid voor weggebruikers niet ten goede.”, aldus de Minister.

In een schrijven aan de Kamer geeft van Nieuwenhuizen Wijbenga aan hoe ze voornemens is invulling te geven aan de motie van het lid Postma c.s. over het waar mogelijk standaard inzetten van matrixborden om de juiste van toepassing zijnde snelheid aan te geven. Met deze motie wordt beoogd de duidelijkheid voor weggebruikers bij verschillende en veranderende maximumsnelheden te bevorderen.

In haar overweging neemt zij ook mee dat de uitvoering van de motie kan zorgen voor een verlies van de attentiewaarde van het matrixbord bij de weggebruiker door het permanent tonen van informatie, in plaats van bijzondere situaties. Dit kan een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid.

Huidige mogelijkheden

De Minister schrijft dat ze tegelijkertijd andere manieren ziet om de weggebruiker actief te informeren over de geldende snelheid. Zo stelt Rijkswaterstaat informatie over actuele maximumsnelheden, spitsstroken en matrixborden digitaal beschikbaar vanuit het programma Talking Traffic. Sinds september 2019 wordt deze informatie weergegeven in de app van Flitsmeister met circa 1,6 miljoen gebruikers. Actuele en betrouwbare informatie over de bijzondere maximumsnelheden is op deze wijze beschikbaar op het gehele rijkswegennet, ook waar geen matrixborden aanwezig zijn.

Toekomstige ontwikkelingen

Het vervangen van oude type matrixborden en wegkantstations, die de matrixborden aansturen, gebeurt in de komende jaren. Deze nieuwere types kunnen de geldende snelheid wel doorgeven. Dit proces zal echter niet eerder dan 2027 gereed zijn. De effecten hiervan op de begrijpelijkheid voor weggebruikers en de verkeersveiligheid zullen te zijner tijd nader moeten worden onderzocht.

Achtergrond

Matrixborden zijn elektronische signaalgevers en worden momenteel ingezet voor afwijkende situaties, zoals een waarschuwing voor een nadere file. De snelheden op een matrixbord gelden als maximale snelheden, niet als adviessnelheden.

Lees ook: Matrixian Public lanceert verkeersborden database

snelheid
Maximum snelheid snelweg
Onbemande camera snelweg