Print Friendly, PDF & Email

De leden van de Tweede Kamer Lilianne Ploumen en John Kerstens (beiden Kamerlid Partij van de Arbeid) hebben beiden op 8 januari aan de Minister voor Medische Zorg B.J. Bruins vragen gesteld over het haperend zorgvervoer in Overijssel.

De Kamerleden vragen aan de Minister of hij de mening deelt dat mensen niet de dupe mogen worden van opstartproblemen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Eno daarom zo snel mogelijk alternatieve maatregelen moeten treffen om mensen van en naar het ziekenhuis te brengen, zoals het inzetten van een vervangend taxibedrijf?

De Kamerleden stellen zich de vraag of zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Eno met deze haperende overstap zorgvervoer naar een andere vervoerservice de verantwoordelijkheid en zorgplicht richting hun klanten vervullen.

Vraag aan Minister voor Medische Zorg B.J. Bruins is of hij bereid is in gesprek te treden met genoemde zorgverzekeraars en hen te verzoeken een speciaal telefoonnummer te openen dat mensen die ziekenver- voer nodig hebben kunnen bellen, opdat zij geholpen kunnen worden.

Lees ook: Achmea neemt afscheid van VAIS systeem vanaf 1 maart 2020