Print Friendly, PDF & Email

De Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, heef niet gekozen voor een progressief boetestelsel in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). In plaats daarvan wil de Minister naar alternatieven voor het aanpassen van het boetestelsel waarbij recht wordt gedaan aan het uitgangspunt in het Regeerakkoord, maar waarbij tevens de effectiviteit en efficiëntie van de Wahv in stand blijven.

Grapperhaus heeft het OM gevraagd om hem hierover te adviseren. Het OM zal zijn advies in het eerste kwartaal van 2020 uitbrengen. Omdat rijden onder invloed van alcohol een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid achten zowel de minister van Infrastructuur en Waterstaat en Ferd Grapperhaus het van belang dat wordt voorkomen dat personen onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer en dat degenen die dit toch doen hard worden aangepakt.

Naast de wetsvoorstellen waarnaar de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat specifiek heeft gevraagd, wijat de Minister op de wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten. Deze wet is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Met deze wet wordt onder meer het grote verschil weggenomen in het strafmaximum bij (zeer) gevaarlijk rijgedrag zonder en met gevolgen. Dit wordt bereikt door het strafmaximum bij gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is gebleven te verhogen en een nieuwe strafbaarstelling te introduceren voor zeer gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is gebleven. 

Verder wordt in de wet verduidelijkt waarin de schuld in de vorm van roekeloosheid kan bestaan in geval van dood of letsel door schuld. Ook wordt het strafmaximum verhoogd bij rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs.

Lees ook: Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten vanaf 2020

Grapperhaus
Ferdinand Grapperhaus