BMW versnelt de ontwikkeling van de tweede generatie aandrijflijntechnologie op waterstof brandstofcellen. In deze moeilijke tijden is het echter niet helemaal duidelijk hoe de toekomst eruit zal zien voor de BMW i Hydrogen Next. Momenteel gaan autofabrikanten door met elektrische auto’s die hun stroom uit batterijen en stekkers halen, maar gezien het feit dat het wat uitdagingen met zich meebrengt als het gaat om het opladen, worden andere wegen tegelijkertijd benut.

Brandstofcelauto’s op waterstof zouden een oplossing kunnen zijn, mits de kosten en beschikbaarheid van dit type brandstof acceptabel zijn. Als ze dat eenmaal hebben gedaan, heeft waterstof alles in huis om conventioneel aangedreven EV’s uiteindelijk in te halen, mocht het daarbij geholpen worden.

Momenteel zijn er al enige tijd een aantal autofabrikanten die de waterstofbrandstofcel testen, waaronder Toyota en BMW. De twee hebben ongeveer zeven jaar geleden de handen ineengeslagen om de kosten en kennis voor de ontwikkeling van een dergelijk voertuig te delen. BMW zegt dat het van plan is om het systeem ergens in 2022 op X5’s te testen en een paar jaar daarna te verkopen.

De BMW i Hydrogen Next, zoals de auto vooralsnog heet, krijgt een 375 pk sterke elektromotor, die werkt op uit waterstof verkregen elektriciteit. De auto heeft twee waterstoftanks, die gezamenlijk goed zijn voor 6 kilo waterstof.

beleid in Nederland inzake waterstof

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat onderschrijft dat het meest voorkomende element in het universum ook zeer verbindend blijkt te werken in Nederland, met name door de unieke uitgangspositie die Nederland heeft. Dit wordt duidelijk in de afspraken in het Klimaatakkoord waarin voor waterstof een stevige ambitie is opgenomen, gedragen door een grote en brede groep stakeholders. 

Industriële clusters en havens zien waterstof als een onmisbaar onderdeel van hun toekomst en verduurzamingsstrategie. Voor de transportsector is waterstof (in combinatie met brandstofcellen) cruciaal voor het bereiken van zero-emissie vervoer. De agrarische sector ziet kansen voor de productie van waterstof en voor het gebruik ervan; steden, regio’s en provincies willen met waterstof aan de slag.

Het kabinet omarmt deze ambities en erkent de kracht van dit door zoveel partijen getoonde handelingsperspectief. Inzet op duurzame waterstof in Nederland schept nieuwe banen, verbetert de luchtkwaliteit en is essentieel voor de energietransitie.

inspanningen op meerdere terreinen

In de afspraken over waterstof in het Klimaatakkoord zijn deze al voor een deel geadresseerd met als kernwoorden opschaling, kostenreductie en innovatie. De overheid moet de noodzakelijke randvoorwaarden vervullen, bedrijven en kennisinstellingen gaan investeren in schaalbare toepassingen en innovatie.

Wil waterstof zo snel mogelijk een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en het klimaatbeleid, dan moet onze inzet op opschaling en uitrol onderdeel zijn van een (Noordwest-) Europese en zo mogelijk mondiale aanpak. In internationaal verband kunnen er grote kostenreducties worden gerealiseerd.

Lees ook: Volkswagen sluit enkele weken fabrieken in Europa

BMW München
Print Friendly, PDF & Email