Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Teleurstellende cijfers tijdens de bekendmaking van de verkopen in de automobielsector door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en FEBIAC, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, over de maand april 2020. 

Door de verplichte sluiting van de handelszaken sedert medio maart, lagen de verkoopsactiviteiten in de automobielsector sindsdien zo goed als stil. Net als de uitlevering van eerder bestelde en beschikbare voertuigen. Enkel voor essentiële beroepen en sectoren en in erg dringende gevallen, werd een uitzondering gemaakt zodat de klant aan zijn essentiële vervoersnoden kon voldoen. Het stilleggen van deze activiteiten heeft een ongeziene terugval van de inschrijvingscijfers tot gevolg gehad, en dit over alle categorieën van voertuigen. 

Het zijn bijzonder aanzienlijke dalingen die we de komende maanden niet volledig zullen kunnen opvangen, ook al zou mei synoniem moeten zijn met herstel voor de automobielsector; een sector die jaarlijks meer dan 20 miljard euro opbrengt voor de staatsbegroting. De hervatting van de activiteiten is inderdaad vastgesteld voor maandag 4 mei voor B2B- activiteiten en maandag 11 mei voor B2C-activiteiten.

Bij de nieuwe personenwagens daalden de inschrijvingscijfers met liefst 90,1%. Doordat van de vier voorbije maanden in 2020 er al anderhalve maand met het slot op de deur zijn geweest, blijven ook de samengetelde jaarcijfers ver achter op die van 2019. In totaal werden tot eind april 132.713 nieuwe personenwagens ingeschreven, 36,6% minder dan voor dezelfde periode van verleden jaar.

De onzekerheid die blijft bestaan over het verdere verloop van de COVID-19 crisis laat ons vandaag nog niet toe een inschatting te maken wat betreft het effect van deze gedwongen inactiviteit voor heel het jaar 2020. Een tweede golf van de pandemie zou in het slechtste geval immers een nieuwe verplichte sluitingsperiode kunnen veroorzaken. En hoewel FEBIAC ervan overtuigd is dat in de komende periode de markt opnieuw fors zal aantrekken, toch schatten wij op vandaag dat het totale aantal nieuw ingeschreven auto’s zowat 20% lager zou kunnen liggen dan gebruikelijk in ons land.

Ook bij de vrachtvoertuigen slaat de COVID-19-crisis een diepe bres: de lichte vrachtvoertuigen kenden in april een daling met 80,3%; de zware voertuigen tot en boven 16 ton MTM doken respectievelijk 29,6 en 59,8% lager. Deze dalingen zijn kleiner dan bij de personenwagens omdat de bevoorrading in voedingswaren en essentiële goederen natuurlijk niet stil kan en mag komen te staan.

Ook de motorbranche ziet een cruciaal seizoen zeer zwaar getroffen. De daling met 70,7% van de nieuwe inschrijvingen is des te pijnlijker gezien de motormarkt erg seizoensgebonden is en zij vooral in deze lentemaanden het succes voor het hele jaar moet verzekeren.

Lees ook: Autoverkopen in de min volgens RAI, BOVAG en RDC

Skoda fabriek
ook beschikbaar voor iOS