Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Tarik Fawzi geeft vanuit zijn deelvervoer expertise zijn visie op mobiliteit in het pas verschenen boek: Visie op Mobiliteit: Op weg naar 2050. Tarik Fawzi, medeoprichter van Hely is verantwoordelijk voor het opzetten van partnerships. Hely levert vanuit 20 Hely Hubs diverse deelvoertuigen en is een initiatief van de NS. NS is samen met Pon aandeelhouder van Hely. Hely is een op zichzelf staand en opererend bedrijf met als doel om delen duurzamer, leuker en slimmer te maken.

Fawzi zegt dat de wereld niet van de ene op de andere dag gaat veranderen. Er zijn volgens hem veel verschillende internationale en nationale aanbieders van deelvoertuigen. Dit komt omdat er volgens hem in de grote steden steeds minder ruimte is voor o.a. parkeren en dan biedt een deelvoertuig een uitkomst. Technologie maakt het makkelijker om via je mobiele telefoon een deelvoertuig te vinden, reserveren en te betalen. Nu dit soort diensten steeds meer beschikbaar zijn zal volgens hem de vraag ernaar steeds groter worden. 

‘Als je 1% van het geld dat aan OV wordt besteed aan deelvervoer zou besteden, dan kun je de wereld veranderen’.

Volgens Fawzi heeft elke nieuwbouwwijk straks een Hely Hub, wat het voor bewoners makkelijk maakt om met één app verschillende vormen van mobiliteit te boeken. Gemeentes willen hier wel iets mee, maar ze weten niet hoe. Daar komt Hely om de hoek kijken, zij kunnen de gemeentes daar mee helpen. Fawzi denkt dat er over 5 jaar meerdere grote internationale aanbieders zullen zijn die verschillende multimodaliteiten aan zullen bieden. Dit zal volgens hem een grote verandering met zich meebrengen. Ook denkt hij dat deelvervoer en OV veel meer met elkaar gecombineerd zullen worden. Het deelvervoer wordt in nieuwbouwwijken de norm omdat het opgelegd wordt door projectontwikkelaars en gemeentes en omdat het parkeerprobleem steeds groter wordt.

Lees ook  Amsterdam: van der Horst onthult plannen voor betere bereikbaarheid en extra haltes

Op de vraag hoe Fawzi denkt dat het vervoer en mobiliteit er over 30 jaar uitziet, voorspelt hij dat we heel veel andere typen voertuigen zullen hebben, zoals bijvoorbeeld elektrische drones. Ook denkt hij dat er dan elektrische of zelfrijdende auto’s voor je deur kunnen verschijnen d.m.v. een app. Hij denkt dat tegen die tijd alles uitgerust zal zijn met loT en alles (koelkasten, auto’s etc.) met elkaar communiceert zonder daar speciaal opdracht voor te hoeven geven. Ook is Fawzi ervan overtuigd dat de overheid meer geld moet investeren in deelvervoer. Hij is van mening dat we in 2050 geen mobiliteitsproblemen meer hebben omdat de technologische ontwikkelingen steeds verder uitbreiden.

Lees ook: Gefaseerde heropening Disneyland Parijs vanaf 15 juli