Oppassen voor iedereen die denkt dat de uitvaart van dierbaren goed geregeld is van kist tot vervoer en koffietafel. Uit een recente uitspraak blijkt dat Yarden steun krijgt voor de versobering van de polis. Verzekerden dachten dat alle kosten van hun begrafenis werden gedekt, maar dat blijkt nu flink tegen te vallen. Uitvaartverzekeraar Yarden versoberde per 1 januari 2020 de polis van maar liefst 390.000 verzekerden. In plaats van volledige dekking werd het pakket gemaximeerd en het klachteninstituut voor de financiële sector Kifid steunt de verzekeraar daarin.

uitspraak

De uitspraak is verrassend voor een familie die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de verzekeraar. In de verzekeringsvoorwaarden is een beding opgenomen dat de Verzekeraar het recht geeft de voorwaarden of de premie voor een categorie van verzekeringen of voor alle verzekeringen eenzijdig te wijzigen, een zogenoemde “en bloc-bepaling”. 

“De vennootschap heeft het recht de premie en/of voorwaarden van een bepaalde categorie van verzekeringen of van alle verzekeringen op een door haar te bepalen datum “en bloc” te wijzigen.”

De Commissie oordeelt dat een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid zich in beginsel niet verhoudt met de aard van de verzekeringsovereenkomst en dat van deze bevoegdheid slechts onder uitzonderlijke omstandigheden gebruik mag worden gemaakt. De slechte financiële situatie van Yarden Uitvaartverzekeringen maakt de wijziging van de voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemers noodzakelijk. 

“Alleen dan kan Verzekeraar voldoen aan de wettelijke solvabiliteitsnormen en wordt verder ingrijpen van DNB en een voor Verzekeraar en de verzekeringnemers nadeliger scenario voorkomen. Onder deze uitzonderlijke omstandigheden is wijziging van de voorwaarden door Verzekeraar niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.”

de Commissie wijst de vordering af

Lees ook  Amsterdam is koploper in onverzekerde scooters op de weg

Deze uitspraak is een bindend advies. Tegen deze uitspraak kan de familie beroep instellen bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening wanneer wordt voldaan aan de vereisten van artikel 2 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Voor het instellen van beroep geldt een termijn van zes weken na verzending van de uitspraak.

Lees ook: Polishouders dagvaarden uitvaartverzekeraar Yarden

Rouwvervoer
Print Friendly, PDF & Email