Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Vorig jaar ontstond grote ophef toen uitvaartverzekeraar Yarden de rechten van haar pakketpolishouders plotseling afwaardeerde. Vrijdag is een aantal verzekerden een kort geding gestart om de poliswijziging ongedaan te maken. Mobiliteit bij uitvaartvervoer zoals de rouwwagen of de volgwagens voor de familie kunnen daardoor plots een stuk duurder uitvallen dan verwacht.

Het uitvaartbedrijf van Yarden verzorgt de begrafenissen en crematies van haar pakketpolishouders. De zaak gaat over de oude pakketpolissen die dekking bieden voor een complete begrafenis of crematie. Yarden wil de polisrechten per 2020 afwaarderen en bevriezen. 

Volgens de rekentool op de website van uitvaartverzekeraar Yarden kost een begrafenis al snel € 10.000. Halverwege vorig jaar liet Yarden 390.000 polishouders weten dat zij haar verplichtingen niet langer kan nakomen. Nabestaanden mogen voortaan een pakket van gemiddeld €2.800 samenstellen en moeten de rest aan Yarden bijbetalen. 

Yarden geeft aan dat zij de polissen mag aanpassen op grond van een en-bloc clausule, die de verzekeraar het recht geeft om in één keer een hele groep polissen aan te passen. De verzekerden twijfelen over de billijkheid van de clausule en kunnen zich er niet in vinden. Verder hopen de verzekerden op meer verheldering omtrent waarom de wijziging door financiële problemen is ingegeven. 

In 2007 hield de Ombudsman dezelfde poliswijziging tegen en begin dit jaar heeft ook de Consumentenbond Yarden gesommeerd de versobering van de pakketverzekering terug te draaien. Volgens Yarden is de aanpassing echter nog steeds van kracht. 

Vereniging Sociaal Verhaal, een vereniging van vrijwilligers die zich onder andere belangeloos voor gedupeerde polishouders van Yarden inzet, heeft advocaten ingeschakeld om een dagvaarding uit te brengen. 

Mandy Lubach, bestuurslid van de vereniging Sociaal Verhaal, vertelt dat vooral oudere verzekerden met een laag inkomen zich op dit moment grote zorgen maken. “Er zitten veel schrijnende gevallen tussen van mensen van tachtig of negentig die bang zijn dat zij hun nabestaanden met een groot probleem opzadelen.” Het zijn echter niet alleen de ouderen die bezorgd zijn dat hun uitvaart niet betaald worden maar er melden zich ook kinderen die echt niet weten hoe zij het moeten rondbreien als 1 van hun ouders komt te overlijden.

Lees ook: Coöperatie DELA neemt noodlijdende Yarden over

Rouwauto