Coöperatie DELA is van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. Ondanks het herstelplan van afgelopen zomer ging Yarden voor een structurele oplossing op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen. DELA is zo’n sterke partij. 

Vandaag hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname ondertekend. In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden. Dankzij deze overname krijgt coöperatie DELA er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die complementair zijn aan die van DELA.

Als de toezichthouders de voorgenomen overname goedkeuren, is Yarden vanaf begin 2020 officieel onderdeel van DELA. Voor de samenvoeging en integratie neemt DELA ruim de tijd: uiterlijk in 2022 wil DELA klaar zijn. Wat de personele consequenties zijn op korte- en langetermijn, kan nog niet in detail worden aangegeven. 

“We verwachten dat er banen verdwijnen op Yarden’s hoofdkantoor in Almere. Het gaat om staffuncties en banen in het verzekeringsbedrijf. Bij uitvaartverzorging is die kans kleiner want onze faciliteiten en locaties zijn grotendeels complementair aan elkaar. De medewerkers kunnen sowieso rekenen op een net sociaal plan, opgesteld in nauw overleg met de ondernemingsraden.”, aldus algemeen directeur DELA, Edzo Doeve.

Beste oplossing voor alle Yarden-polishouders

Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en de financiële verplichting voor 390.000 pakketpolissen. De directie van Yarden heeft maatregelen genomen om het tij te keren en dat is voor de korte termijn gelukt. Voor een structurele oplossing voor de 1 miljoen leden ging Yarden op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten kan overnemen. 

“Wij zijn ervan overtuigd dat wij goed bij elkaar passen en dat een overname door DELA de beste vooruitzichten biedt voor al de Yarden-polishouders.“, aldus Derck van der Vegte, voorzitter hoofdbestuur Vereniging Yarden.

Voor Yarden-leden verandert er voorlopig niets: de polis loopt gewoon door, en leden of hun nabestaanden kunnen blijven rekenen op de gebruikelijke dienstverlening. 

De herstelactie die Yarden deze zomer moest doorvoeren voor de pakketpolissen, blijft van kracht. DELA komt de pakketpolishouders van Yarden wel tegemoet. Bij overlijden in de komende tien jaar hoeven nabestaanden voor wat betreft de pakketdekking niets na te betalen. Door een forse kapitaalinjectie en extra reserveringen ontstaat er bovendien veel meer ruimte voor toekomstige inflatiebescherming voor alle Yarden-leden.

Vereniging Yarden zelfstandig verder

Yarden heeft een sterke vrijwilligersorganisatie die helpt bij rouwverwerking, en taboes doorbreekt rondom de dood. Deze vereniging – die in december 100 jaar bestaat – komt nu met hulp van DELA op eigen benen te staan. Daarmee wordt het gedachtengoed van Yarden’s rechtsvoorgangers AVVL en NUVA voortgezet.:

“Naast de Yarden-leden kunnen straks ook DELA-leden profiteren van deze schat aan kennis en hulp. Het is onze ambitie dat de Vereniging Yarden uiteindelijk de hele Nederlandse bevolking bereikt.”, aldus Van der Vegte.

Sterker collectief positief voor iedereen

Coöperatie DELA heeft geen winstoogmerk, zij dient de belangen van haar leden op korte en lange termijn te beschermen. Door een groter en sterker collectief, ontstaat er ook voor de leden van DELA op termijn meer ruimte voor winstdeling en inflatiebescherming. Door de genoemde reserveringen en kapitaalinjectie om Yarden polishouders tegemoet te komen daalt DELA’s solvabiliteitsratio van 373% (eind 2018) naar 269%. 

“De overname vraagt op korte termijn een investering. Onze solvabiliteit daalt, maar blijft desondanks sterk. Dat het collectief groeit, is voor iedereen positief. Door de samenvoeging van beide uitvaartbedrijven bieden we onze leden straks een nog betere landelijke dekking van eigen uitvaartcentra en crematoria. Door synergievoordelen stijgt de solvabiliteit op termijn weer, net als de ruimte voor winstdeling. Daar profiteren zowel de DELA-leden als de Yarden-leden van.”, aldus Edzo Doeve.

Lees ook: Uitvaart onkosten vervoer niet altijd volledig gedekt in polis

lijkbezorging
Print Friendly, PDF & Email