Print Friendly, PDF & Email

De SWOV geeft aan dat het verplicht voeren van autoverlichting overdag kan leiden tot
 minder ongevallen en daarmee een positief effect op verkeersveiligheid, maar het
is onduidelijk hoe groot dit effect is. Een mogelijk nadelig effect is dat het continu
voeren van voertuigverlichting zorgt voor een verhoogd brandstofverbruik of
energieverbruik bij een elektrisch voertuig. 

Daarom wil de Minister van Indrastructuur en Waterstaat de effecten van deze
maatregel, omdat altijd autoverlichting overdag te voeren, goed in kaart laten brengen, onder meer door te onderzoeken hoeveel voertuigen op dit moment overdag nog niet met verlichting aan rijden. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek zal zij deze maatregel opnemen in het nieuwe landelijk actieplan verkeersveiligheid.

motie Schonis

Ten aanzien van de motie Schonis over de mogelijkheid tot een wettelijke
verplichting voor het continu voeren van de autoverlichting zal van Nieuwenhuizen  in kaart laten brengen wat de mogelijke effecten van deze maatregel zijn, zowel op het gebied van verkeersveiligheid als bijvoorbeeld het milieu. Het onderzoek wordt in gang
gezet zodat de resultaten beschikbaar kunnen zijn in het tweede kwartaal van
2021, conform het verzoek in de motie.

In haar schrijven aan de Kamer over de motie Schonis liet de Minister weten dat zij recent lid is geworden van het High Level Panel for Road Safety van de FIA7. Dit panel heeft als doel om internationaal de aandacht voor verkeersveiligheid te vergroten. 

“Ik ben er van overtuigd dat onze Nederlandse kennis en kunde hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren, maar dat we ook kunnen leren van de aanpak van andere deelnemende landen en internationale organisaties. Ik kijk daarom uit naar een succesvolle samenwerking met alle deelnemers van het panel.”, aldus Cora van Nieuwenhuizen.

Lees ook: Extra geld kabinet beschikbaar voor verkeersveiligheid

hoger verbruik bij verlichting overdag