Print Friendly, PDF & Email

Het kabinet heeft VDL Nedcar toegezegd zich actief in te zetten voor het behoud van de fabriek en de werkgelegenheid. Het kabinet zet daartoe de nauwe contacten met VDL Nedcar en andere betrokken partijen voort en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is intensief betrokken bij het acquisitietraject naar nieuwe opdrachtgever(s).

Tijdens de begrotingsbehandeling EZK op 4 en 5 november jl. werd door Kamerlid Graus een motie ingediend waarin de regering werd verzocht te helpen met een integraal plan voor de doorontwikkeling en toekomstbestendig maken van VDL Nedcar.

Ten aanzien van de gebiedsontwikkeling rond de Nedcar-fabriek heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorwaardelijk 6,8 miljoen euro toegezegd aan de oorspronkelijke plannen van 41 miljoen euro. Als de additionele randweg om het bedrijventerrein van VDL Nedcar ook doorgaat draagt EZK 2,5 miljoen euro bij aan de meerkosten van 22 miljoen euro. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt bij met een betere aansluiting van VDL NedCar op de A2, hetgeen de bereikbaarheid van VDL NedCar ten goede komt.

Het is nu aan VDL Nedcar, die het beste kan inschatten waar mogelijkheden en eventuele belemmeringen liggen, om de aanpak nader uit te werken en aan te geven wat daarbij nodig is. Vervolgens zal Minister Wiebes in gezamenlijkheid de betrokkenheid en rol van centrale en decentrale overheden en andere relevante partijen verder invullen.

Lees ook: BMW wil af van contract met VDL Nedcar voor de bouw BMW X1

VDL Nedcar te Born
Lees ook  Economie: nieuwe toekomst voor busbouwer Van Hool na overname door VDL