Print Friendly, PDF & Email

De weg tijdens winterse omstandigheden veilig en beschikbaar houden, is de uitdaging waar wegbeheerders voor staan bij de uitvoering van de gladheidsbestrijding. Hiermee geven wegbeheerders invulling aan hun wettelijke zorgplicht. Maar het is natuurlijk bovenal bedoeld om weggebruikers veilig aan het verkeer te laten deelnemen en om de economische impact van wintergladheid als gevolg van files en ander verkeershinder zo veel mogelijk beperken.

De gladheidsbestrijding in Nederland op een nog hoger peil krijgen, dat is de taak die de Programmacommissie Gladheidsbestrijding zich tot doel heeft gesteld. De weggebruiker staat in deze doelstelling centraal. Hij moet ook onder winterse omstandigheden een betrouwbaar en veilig netwerk aangeboden krijgen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat dit voor zo laag mogelijke kosten en inzet van de wegbeheerder gerealiseerd moet worden. De commissie zet daarom in op nieuwe ontwikkelingen, maar ook op samenwerking tussen verschillende partijen en kennisoverdracht. Een goed voorbeeld van dit laatste vormen de CROW cursussen op het gebied van gladheidsbestrijding.

Wat doet de wegbeheerder?

Een wegbeheerder is de beheerder van een weg. In de meeste gevallen is de wegbeheerder ook de eigenaar. Tot de taken van een wegbeheerder behoren onder andere de aanleg van nieuwe wegen, het uitvoeren van gepland onderhoud, alsook het repareren van wegdekschade. Openbare wegen worden meestal beheerd door een overheid of overheidsinstelling, al hoeft dat niet altijd het geval te zijn. De verschillende wegen in Nederland zijn rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. De wegbeheerders in Nederland zijn respectievelijk Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen.

gladheidsbestrijding