Print Friendly, PDF & Email

Voetgangers, fietsers, autobestuurders, taxi’s en openbaar vervoer, ze kruisen elkaar voortdurend in de stad. Hoe kan je nu het best veilig reizen in deze tijden zonder het reizen uit te stellen om reden van onveiligheid voor jezelf? Het invoeren van beschermende maatregelen in het openbaar vervoer roept bij de tegenstanders steeds meer de vraag op of er geen risico bestaat dat je privacy in gevaar komt. Wereldwijd zijn er al duizenden vergaderingen gewijd aan de bescherming van de privacy om aspecten van beveiliging of eigen veiligheid van tafel te vegen.

In sommige landen neem je simpelweg geen deel aan het openbaar vervoer zonder een mobiele telefoon die je continue volgt en alle warmte- of bewakingscamera’s in openbare plaatsen moeten iedereen behoeden voor een infectie. Hoe doen wij het in ons land in het openbaar vervoer tijdens de pandemie om iedereen te beschermen? Wat investeert onze overheid om beschermende maatregelen te nemen in het vervoer zodat we niet geïnfecteerd raken?

Bescherming genoeg of niet? Tijdens de pandemie werden buschauffeurs beschermt voor de reizigers achter houten planken en plastiek zijl. Treinen mocht je niet gebruiken als verplaatsingsmiddel en taxi’s als alternatief voor het openbaar vervoer zijn voor de meeste burgers nog steeds veel te duur en in sommige gevallen zelfs nog onveiliger dan de pandemie zelf. Na een jaar het openbaar vervoer ‘plat’ leggen zijn er weinig stappen gezet om het ‘reisproduct’ aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Technologisch werden weinig of geen beschermende maatregelen genomen. En toch kan het anders!

controle voor het instappen

In Zuid Korea controleert men in reeds het bushokje al de temperatuur van de reiziger om het coronavirus tegen te gaan. Met een thermische camera controleren ze iedere passagier die ze enkel laten instappen en enkel wanneer de lichaamstemperatuur beneden de 37.5 graden Celsius is mag je meereizen. Ultraviolet licht in de bussen steriliseert en koelt de lucht, en bij het instappen zijn de handen ontsmetten een standaard procedure geworden. In Seoul worden bushokjes vervangen door zonne-energie aangedreven schuilplaatsen waar je niet inkomt zonder scherpe controle.

Combineren is vaak de slimste oplossing om te reizen. Kies je voor de flexibiliteit van de auto of voor het comfort van de trein? Eigenlijk hoef je niet noodzakelijk te kiezen. Door verschillende vervoersmiddelen slim te combineren, geraak je vlot en comfortabel op jouw bestemming. Maar dat wil je wel op een veilige manier doen. Wat doet de sector om reizigers en chauffeur te beschermen? Of is de vraag niet meer waarom men nu opeens iedereen wel weer vervoert, ongeacht de gezondheidstoestand van inzittenden? 

gamechanger

Misschien moeten we het openbaar vervoer opnieuw vorm geven en ons wapenen voor alle mogelijke mutaties van het virus de komende jaren. Tenslotte kan de overheid een land niet op slot houden en moet nu investeren in een nieuwe manier van reizen om te bewaken dat de reiziger straks zijn eigen voertuig als veilig verplaatsingsmiddel ziet, met alle gevolgen van dien op de wegen. COVID-19 heeft de wereld definitief verandert en nu is het tijd dat alle stakeholders inzien dat het ‘oude model’ nooit meer terugkomt. Investeren in een veilige manier van passagiers vervoeren loont. In de stad van morgen blijft verplaatsen essentieel, maar de veilige wijze waarop is anders geworden. Mobility as a Service kan daar bij helpen. Maar ook daar zijn de spelregels gewijzigd en moet het veilig gebeuren met een absolute garantie voor passagier en chauffeur dat geen infecties optreden tijdens het afnemen of aanbieden van de diensten.

verantwoordelijkheid

Ook de maatschappij zelf moet deze visie omarmen. Tenslotte is het niet alleen aan de overheid om veiligheid te garanderen. Ook wij zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag. Klimaat neutraal reizen en zero-emissie vervoer is een belangrijke schakel in het verplaatsen, maar waarom zou je reizen in het openbaar vervoer wanneer je ziek bent en infecties kan overdragen aan iedereen om je heen? Verantwoordelijk gedrag begint bij jezelf. Het perfecte podium om het soort discussie te voeren dat we nodig hebben om veilig vervoer te organiseren wat we willen zien is de sociale media. Ideeën komen niet enkel van de grote vervoersbedrijven zelf tijdens ov-congressen. Iedereen moet meeschrijven aan de ‘complexe’ oplossing van dit nieuwe mobiliteitsvraagstuk.

Lees ook: Nieuw regeerakkoord moet inzetten op koppelen van mobiliteit

bus in Seoul in Gil-dong Gangdong-gu