Met een indrukwekkend verhaal heeft de Ridderkerkse Astrid Pieterse stevige vraagtekens gezet bij de bezuinigingen op het WMO-vervoer die het college van B&W heeft doorgevoerd. Ze heeft dat gedaan als inspreker tijdens een deze week gehouden commissievergadering van de gemeenteraad. Ze is van mening dat de bezuiniging strijdig is met het verdrag van de Verenigde Naties (VN) over de rechten van de gehandicapte mens.

“Het is ons mensenrecht om vervoer op de wijze en op het tijdstip van onze keuze te krijgen, tegen een betaalbare prijs”.

Volgens het Ridderkerks Dagblad stelt raadslid Arianne Ripmeester (PvdA) dat een breed gesteunde motie van de gemeenteraad over de bezuiniging niet als afgedaan kan worden beschouwd. Dat houdt in dat het standpunt van het college van B&W in een volgende raadsvergadering op tafel komt ter beoordeling van de gemeenteraad. Dat wordt dan waarschijnlijk pas in juni. 

Lees ook: Munckhof wint opdracht wmo-vervoer

software voor taxibedrijven
Print Friendly, PDF & Email
Lees ook  Munckhof wint grote aanbesteding in Midden-Brabant