Print Friendly, PDF & Email

Het was voorspelbaar dat de website voor gedupeerden een slimme zet was van een van de leveranciers. Hoe kun je immers het snelste adressen verzamelen van bestuurders die je persoonlijk niet kent maar wel met je wagens rondrijden die ze via Car Driver Deals huurden als mobiliteitsoplossing. Vele gedupeerden lieten in een eerste reactie hun contactgegevens en kenteken achter in de hoop samen met alle andere gedupeerden een gezamenlijke oplossing te zien en de krachten te bundelen. Niets is minder waar, nu alle adressen terecht zijn gekomen bij Sharing Matters B.V., tevens handelend onder de naam Enterprise. 

‘wij zijn hier om u te helpen’

Voor Enterprise was Car Driver Deals een belangrijke klant. Wellicht de reden dat Enterprise niet sneller heeft ingegrepen, wat wellicht veel ellende had kunnen voorkomen. Op de website staat te lezen dat de site er is om te helpen, maar Enterprise liet niets achter waarbij gedupeerden meteen een link kunnen leggen met hun bedrijf, behalve de privacy verklaring en de registratiegegevens bij het SIDN waaruit dit wel blijkt. Wie ze echt aan het helpen zijn is nu overduidelijk. Nu alle gegevens bekend zijn geraakt en het ophalen van wagens op de juiste adressen een kwestie van tijd is, attendeert Enterprise op het volgende. Ondertussen hebben ze ook een email verzonden aan de gedupeerden.

"Wij hebben geconstateerd dat externe partijen misbruik maken van alle verwarring die is ontstaan, klanten van Car Driver Deals benaderen met de mededeling dat zij door de eigenaren van de voertuigen zijn ingeschakeld om de voertuigen in te nemen. Enterprise benadrukt hierdoor dat wij vooralsnog geen derden hebben ingeschakeld om de voertuigen veilig te stellen."

kosteloos rijden

Per maandag 7 juni heeft Enterprise alle contracten met Car Driver Deals opgezegd. Zij zijn hiertoe overgegaan omdat Car Driver Deals haar betalingsverplichtingen jegens hen structureel niet is nagekomen. Het gevolg van deze opzegging is, dat Car Driver Deals niet langer gerechtigd is om het voertuig ter beschikking te stellen aan de berijders. Enterprise geeft aan dat alle voertuigen met ingang van 7 juni jl. bij hen ingeleverd moesten worden en schrijft dat de klanten van Car Driver Deals kosteloos gebruik konden maken van hun voertuigen, maar vergeten daarbij dat de gedupeerden nu vaak met grote ‘niet kosteloze’ leningen zitten opgescheept.

Lees ook  Nieuwe naam, nieuwe strategie: Ayvens zet in op innovatie en duurzaamheid

geen paniek zaaien

Enterprise begrijpt dat de berijders ernstig gedupeerd zijn door de handelwijze van Car Driver Deals van de gebroeders Jan en Geert Golsteijn en dat onmiddellijke inname van het voertuig van de voertuigen tot grote problemen had kunnen leiden en nog zou kunnen leiden. Daarom wilden ze niet meer paniek zaaien en lieten op dit moment de gedupeerden nog steeds in een van de voertuigen rijden, maar daar komt nu een einde aan. Het bedrijf biedt aan om, wanneer de gedupeerde voldoet aan hun security screening voorwaarden, met onmiddellijke ingang het voertuig rechtstreeks van hen te huren voor, wat zij zelf bestempelen als, een uiterst scherp tarief dat zij speciaal voor gedupeerden van Car Driver Deals hebben samengesteld. Daarbij moet men denken aan een aanbod vanaf 600,- EUR voor de kleinste wagen in een shortlease constructie.

wagen inleveren

Een andere optie is de wagen inleveren bij Enterprise Schiphol, Aankomsthal 22, 1118 AX Schiphol (Volg de borden car rental return) – Enterprise Amsterdam Centraal, Harry Banninkstraat 129 Oosterdokeiland, 1011 DD Amsterdam (in de Oosterdok Parkeergarage niveau -2 de borden voor Enterprise volgen – Enterprise Eindhoven Airport, Luchthavenweg 13B, 5657 EA Eindhoven – Enterprise Maastricht, Heugemerweg 35, 6221 GE Maastricht.

Op de inleverlocatie zal men dan in de gelegenheid worden gesteld de eigendommen uit het voertuig te verwijderen, en zal men gevraagd worden een inleververklaring te ondertekenen. Daarna zal men een bewijs van inlevering van Enterprise ontvangen.

privacy verklaring

De privacyverklaring geeft sinds 17 juni aan dat zij de persoonsgegevens alleen verwerken als ze een juridische grondslag hebben voor de gegevensverwerking zoals neergelegd in artikel 6 AVG. Als zij geen juridische grondslag hebben, dan is de gegevensverwerking niet toegestaan. Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens kan slechts als zij de persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor hun gerechtvaardigde belangen.

Lees ook  Nieuwe naam, nieuwe strategie: Ayvens zet in op innovatie en duurzaamheid

familie Golsteijn

Ondertussen doet de directie van het ‘dubieuze’ leasebedrijf er alles aan om uit het vizier te blijven. Onbereikbaar voor pers en gedupeerden worden nu ook adressen gewijzigd van het bedrijf zelf. De maatschappelijke zetel van Atvangarde B.V. die handelt onder de naam Car Driver Deals en volgens de Kamer van Koophandel gevestigd is aan de Hoofdstraat 49 a te Maasbracht, blijkt opeens volgens Google in Echt aan de Voltaweg 2b te zijn gevestigd.

Op de Google Earth foto van het adres in Maasbracht staat namelijk het huis van VindiQ Office BV , groothandel in kantoormachines, dat eerder deze week aangaf het liever niet gelieerd te worden met Car Driver Deals. Wel zien we in ons dossier toevallig de naam VindQ Mobility terugkomen. Leuk detail is wellicht dat Geert Golsteijn eigenaar is van VindiQ Office volgens zijn LinkedIn profiel. Wie snapt het nog? En dat terwijl wellicht al ruim een week de miljoenen verdampen omdat het een civiele zaak is voor de gedupeerden.

Lees ook: Gedupeerden Car Driver Deals machteloos

CDD stuurde zijn leveranciers zelf een brief met de vraag om uitstel van betaling