Print Friendly, PDF & Email

Nu verschillende gemeenten en steden de Zero Emissie Routekaart Consumententaxivervoer hebben getekend is het uitkijken voor ondernemers op de juiste wijze te investeren in het wagenpark voor de komende jaren. Veel steden willen een Plan van Aanpak gaan opstellen in overleg met KNV over de concrete invulling op welke manier het elektrisch taxivervoer gestimuleerd kan worden. De brancheorganisatie voert nu reeds overleg met Amsterdam, Den Haag en Eindhoven, maar andere steden zullen nog volgen.

stimuleringsregeling

Voor taxibedrijven kan de milieu investeringsaftrek en willekeurige afschrijving interessant zijn. Het gaat daarbij om milieu-investeringen die op de subsidielijst staan, zoals elektrische auto’s en busjes, oplaadstations en laadpalen, vervoermiddelen op waterstof etc. De regeling geldt alleen voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en wordt achteraf fiscaal verrekend in de vorm van een belastingkorting. Toch heeft het KNV bedenkingen bij deze fiscaal verrekende belastingkorting. Gezien de geringe winstmarges in de taxibranche is het verstandig deze regeling niet via een verrekening met de winst te laten plaatsvinden.

evaluatie

In opdracht van het Ministerie van I&W wordt deze regeling specifiek voor taxi’s geëvalueerd door CE Delft. Het blijkt namelijk dat vervoerders nauwelijks gebruik maken van deze regeling. Branchevereniging KNV heeft aangegeven dat dit niet verwonderlijk is, omdat de regeling best ingewikkeld is. Effectiever is de regeling direct in te laten gaan bij het doen van milieuvriendelijke investeringen, zoals de aankoop van elektrische taxivoertuigen, en niet achteraf. Het evaluatie rapport wordt in juli aangeboden aan het Ministerie van I&W waarbij de vereniging hoopt dat dit gaat leiden tot wijziging van de bestaande regeling en dat de regeling verandert in een effectievere stimuleringsmaatregel voor taxibedrijven.

Lees ook: FNV, CNV en KNV vragen OMT versoepeling zorgvervoer

Foto: © Pitane Blue - taxistandplaats