Uit cijfers van de jaarlijkse GfK E-bike Monitor 2020 blijkt dat er meer jonge e-bike kopers zijn in Duitsland en België dan in Nederland. Onder de e-bike kopers zijn de leeftijdsgroepen 50- en 65-plussers in deze landen minder sterk vertegenwoordigd dan in Nederland. De jongere doelgroep is deels te verklaren door het type e-bike wat gekocht wordt in onze buurlanden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het aandeel sportieve e-bikes in zowel in Duitsland als België een stuk groter is dan Nederland en dit type wordt vooral aangeschaft door de jongere doelgroep. Een andere verklaring is het meer bergachtige landschap dat hier ook een grote rol in kan spelen.

Daarnaast zien we dat in alle drie de landen de prijs de belangrijkste rol speelt bij de keuze van een e-bike. Bij de Nederlandse consument speelt naast prijs, ook actieradius een grote rol als ze een e-bike aanschaffen. Dit is voor de Duitse en Belgische consument een minder belangrijke beïnvloedingsfactor blijkt uit de GfK E-bike Monitor.

Nederlandse e-bike markt volwassener dan België en Duitsland

Ook laat het onderzoek duidelijk zien dat de Nederlandse e-bike markt volwassener is dan de Belgische en Duitse markt. Uit de cijfers van vorig jaar blijkt namelijk dat de groep Nederlandse consumenten die een tweede e-bike gaat aanschaffen een stuk groter is dan in België en Duitsland. Verder zien we dat het gebruik van de e-bike in Nederland hoger ligt. Zo heeft 30% van de potentiële e-bike kopers in Nederland al een e-bike in hun bezit. Dit is fors meer ten opzichte van Duitsland en België waar respectievelijk 13% en 18% in het bezit is van een e-bike.

Er zijn dus nog veel groeikansen voor fabrikanten en retailers in onze buurlanden. Echter, moet er wel rekening gehouden worden met duidelijke verschillen in de leeftijdsgroepen ten opzichte van de Nederlandse markt. Hoe deze doelgroepen verschillen en wat de customer journey is bij de aanschaf van een e-bike wordt uitgebreid toegelicht in dit jaarlijkse e-bike consumentenonderzoek. De GfK E-bike Monitor 2021 staat inmiddels al gepland.

Lees ook: Een huisdier in een auto opsluiten is crimineel gedrag

Print Friendly, PDF & Email