Håkan Samuelsson, Chief Executive van Volvo Cars, heeft onlangs op de VN-klimaatconferentie COP26 samen met regerings- en industrieleiders de Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans ondertekend. De Glasgow Declaration, die op COP26 in het kader van de Wereldtransportdag werd onthuld, is een verbintenis van industrieleiders en regeringen om voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen op de belangrijkste markten tegen 2035 en wereldwijd tegen 2040. Om de CO2-voetafdruk nog sneller te verkleinen, kondigde Volvo Cars ook de invoering van een interne CO2-heffing van 1.000 SEK (€ 100) aan voor elke ton CO2-uitstoot in het gehele bedrijf, in lijn met de ambitie om tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming te worden.

"Ons plan om tegen 2030 een volledig elektrische autofabrikant te zijn, is een van de meest ambitieuze in de industrie, maar we kunnen uitstootvrij transport niet zelfstandig realiseren. Daarom ben ik blij dat ik hier in Glasgow samen met collega's uit de sector en vertegenwoordigers van de regering de verklaring kan ondertekenen. De tijd voor klimaatactie is nu aangebroken."

Met de invoering van de interne CO2-heffing is Volvo Cars de eerste autofabrikant die de daad bij het woord voegt en nu al een dergelijk CO2-prijsmechanisme in al zijn activiteiten toepast. De prijs ligt ook aanzienlijk hoger dan wat wordt aanbevolen door organisaties, zoals het International Energy Agency. De onderneming streeft er bewust naar zijn organisatie klaar te stomen voor de toekomst en de regelgeving vóór te zijn, aangezien de onderneming anticipeert op en voorstander is van de invoering van CO2-heffingen door meer regeringen in de komende jaren.

In het kader van de regeling ondergaat elk toekomstig model een ‘duurzaamheidstoets’ en wordt een CO2-heffing opgelegd voor elke ton verwachte CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van de auto. Het doel is ervoor te zorgen dat elk model zelfs bij een strenge CO2-prijsstelling rendabel is, door project-, inkoop- en productiebeslissingen te sturen in de richting van de meest duurzame optie die op tafel ligt.

"Een wereldwijde en eerlijke prijs op CO2-uitstoot is van cruciaal belang als de wereld zijn klimaatambities wil halen en we moeten allemaal meer doen. Wij zijn ervan overtuigd dat vooruitstrevende bedrijven het voortouw moeten nemen door een interne CO2-heffing vast te stellen. Door toekomstige auto's te evalueren op hun CO2-gecorrigeerde winstgevendheid, verwachten we acties te versnellen die ons nu al helpen koolstofemissies te identificeren en te verminderen."

De onderneming heeft ook besloten de financiële transparantie aanzienlijk te vergroten, waardoor de financiële gemeenschap meer inzicht krijgt in het succes van haar elektrificatiestrategie en haar algehele transformatie. Vanaf 2022 zal Volvo Cars bij elk kwartaalverslag individuele financiële prestatiecijfers bekendmaken voor zijn elektrische en niet-elektrische activiteiten. Die cijfers zullen onder meer betrekking hebben op verkoopvolumes, inkomsten, winst, margeontwikkeling en het aandeel in de kapitaaluitgaven voor elke activiteit, aldus Volvo Cars.

Foto boven: Volvo Cars beeldbank.

Lees ook: Handtekening onder ambitie schoon zwaar wegvervoer 

Volvo Cars heeft op de VN-klimaatconferentie COP26 de Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans ondertekend.
Print Friendly, PDF & Email