Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De tweede editie van de Mobiliteitsweek in de provincie Utrecht vindt plaats van vrijdag 16 t/m donderdag 22 september 2022. De aftrap van de Mobiliteitsweek is dit jaar in Amersfoort, tijdens het evenement PITSTOP. De gemeente Amersfoort sluit op vrijdagavond 16 september om 20.00 uur een deel van de Stadsring af om een heel weekend ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Amersfoort treedt met deze autovrije dagen in de voetsporen van andere steden, zoals Bogotá en Mexico City.

Op het druk bereden asfalt van de Amersfoortse Stadsring, waar dagelijks tienduizenden auto’s overheen rijden, is tijdens het startweekend van de Mobiliteitsweek Utrecht ruimte voor muziek, beweging, sport, spelletjes en het uittesten van deelvervoer. Door de auto te weren, ontstaat ruimte voor andere activiteiten en alternatieve vormen van vervoer.

“Onze regio blijft de komende jaren hard groeien. We willen tegelijkertijd onze provincie mooi, groen en gezond houden. Er prettig kunnen wonen. Hoe houden we de provincie dan bereikbaar, met OV, fiets en auto, hoe gaan we dat doen? Daarom ben ik nieuwsgierig naar de uitkomst van dit weekend.”

Ruimte creëren door duurzame mobiliteit

Maar hoe creëer je ruimte in een steeds drukker wordende regio? Door in te zetten op duurzame mobiliteit. Met de campagne Op de groene toer roept de provincie Utrecht inwoners op om van 16 t/m 22 september anders te reizen: duurzaam, groen en gezond. Duurzame mobiliteit is een win-winsituatie voor iedereen, waarbij alle beetjes helpen, of je nu skate naar je werk, reist met de tram, loopt of gebruik maakt van deelvervoer. Het lijkt vanzelfsprekend, maar maakt uiteindelijk veel verschil voor gezondheid en milieu. Duurzame mobiliteit neemt in onze drukke steden en de provincie minder ruimte. En met de ontstane ruimten weten burgers goed raad. Zo zet burgerinitiatief Van Ring naar Park zich in om de Amersfoortse Stadsring te transformeren naar een stadspark.

Burgerinitiatief Van Ring naar Park op PITSTOP

De Stadsring in Amersfoort is een drukke autoweg, grenzend aan het historische centrum van Amersfoort. Veel bewoners mijden de Stadsring. Ze zien de Stadsring als een gegeven en kunnen zich niet goed voorstellen dat een groen stadspark op deze plek mogelijk is. Ervaring in binnen- en buitenland laat echter zien dat onaangename plekken kunnen worden getransformeerd naar levendige, groene gebieden die grote kwaliteiten toevoegen aan een stad. Ook Amersfoort kent meerdere getransformeerde plekken. Het Oliemolenhof, de Zonnehof en Elisabeth Groen waren lange tijd versteend en gedomineerd door bebouwing en auto’s. Inmiddels functioneren ze als gastvrije oases van groen.

“In de afgelopen decennia heeft de auto heel veel ruimte gekregen, zowel in de vorm van wegen als voor parkeren. Vaak ten koste van andere waarden, zoals natuur, landschap en milieu, maar ook van verbinding, beweging en vitaliteit. De auto lijkt niet uit ons leven weg te denken. Maar dat is niet zo. Er liggen keuzes aan ten grondslag. De ruimte wordt schaarser. Dat maakt dat we andere keuzes moeten maken. Voor levendige, leefbare en klimaatvriendelijke steden".

Met PITSTOP laat de gemeente Amersfoort zien dat de Stadsring beter benut kan worden.

Luchtkwaliteit en omgeving meten

Tijdens het evenement PITSTOP vinden twee onderzoeken plaats door de provincie Utrecht en het Amersfoortse onderzoeksbureau Ideate. Zo levert PITSTOP niet alleen een leuk weekend op, maar biedt het ook inspiratie én levert het lessen op voor de toekomst van mobiliteit. Ideate wil met de metingen leren welke invloed de veranderde situatie heeft op het gebruik en de beleving van de ruimtelijke omgeving. De Snuffelfiets, een initiatief van de provincie Utrecht, verzamelt mobiele data door participerende burgers. De fiets bevat mobiele sensoren die de buitentemperatuur en de hoeveelheid fijnstof in de lucht meet. De Snuffelfiets-community heeft haar ruim 500 vrijwilligers opgeroepen zoveel mogelijk voor, tijdens en na de PITSTOP te fietsen. Samen maken zij inzichtelijk welke fietsroutes schoon en minder schoon zijn. Zo krijgen fietsers meer inzicht in hun eigen leefomgeving en kiezen zij zelf de meest gezonde route door de provincie Utrecht.

Opening pop-up mobiliteitshub door gedeputeerde Schaddelee

De Mobiliteitsweek Utrecht wordt tijdens de PITSTOP feestelijk geopend op zaterdag 17 september door gedeputeerde Arne Schaddelee, wethouder Tyas Bijlholt van de gemeente Amersfoort en voorzitter van het burgerinitiatief Johanna van der Werff. De opening vindt plaats bij de pop-up mobiliteitshub. Deze hub bestaat uit een uitgiftepunt voor deelvervoer een fiets-reparatiebus en de EcoRunner – een auto op waterstof. Daarnaast zijn er ook activiteiten zoals het versieren van fietsen en kun je jezelf letterlijk de hoogte in fietsen met de verticale fiets.