Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het bericht dat onbemande shuttlebusjes bijna nergens meer mogen rijden.

De Haagse vervoerder HTM probeert al jaren groen licht te krijgen om met een onbemande shuttle op de openbare weg van en naar het Haga Ziekenhuis te rijden. Toch zijn er vanuit HTM zorgen over de toekomst van onbemand vervoer in Nederland, terwijl in de buurlanden sprake is van een opmars van onbemand vervoer.

Reden genoeg voor Van der Graaf (ChristenUnie) om hierover de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers te bevragen. Wat betreft de vraag van HTM verwijst Harbers op zijn beurt naar de Dienst Wegverkeer (RDW) die als onafhankelijke keuringsinstantie de taak heeft om te beoordelen of een voertuig al dan niet kan worden toegelaten tot de openbare weg.

veiligheid

Over het stoppen van de Haagse shuttle kan hij daarom geen uitspraak doen. De RDW heeft als keuringsinstantie, in het geval van de Haagse shuttle, mede op basis van een rapport van de SWOV en gelet ook op de complexe omgeving met zwakke verkeersdeelnemers, geoordeeld dat de veiligheid van het voertuig niet voldoende is aangetoond.

(Tekst loopt door onder de foto)
Minister Harbers geeft aan dat het aan de RDW is om te beoordelen of een voertuig op de weg is toegelaten.

Toch is het beeld ontstaan dat de RDW om de zoveel maanden het beleid aanpast ten aanzien van de onbemande shuttle. Ondanks de Minister niet over het toetsingskader gaat verwijst hij wel naar het feit dat de beleidsregel regulier geëvalueerd en waar nodig aangepast wordt op basis van het geleerde in de praktijk en relevante (inter)nationale ontwikkelingen. Daarmee onderschrijft zijn Ministerie het belang van een duidelijk en eenduidig toetsingskader.

Lees ook  Zero-emissie: Wethouder Arjen Kapteijns enthousiast over de nieuwe HTM bussen

toetsingskaders

Gezien het innovatieve karakter en de ambitie om te blijven leren en innoveren, worden de toetsingskaders voor praktijkproeven in de tijd steeds verder doorontwikkeld in lijn met de internationale ontwikkelingen en de reeds opgedane ervaringen in Nederland. Het einddoel is om middels praktijkproeven te komen tot formele regelgeving voor de toelating van innovatieve voertuigen.

Hoe dan ook, op de vraag aan de Minister om aan te geven wat er dan wel nodig is om toegelaten te worden geeft Harbers aan dat het aan de RDW als onafhankelijke keuringsinstantie om te beoordelen of een voertuig wordt toegelaten tot de openbare weg. In het geval van de Haagse shuttle heeft de RDW, mede op basis van een rapport van de SWOV en gelet ook op de complexe omgeving met zwakke verkeersdeelnemers geoordeeld dat de veiligheid van het voertuig niet voldoende is aangetoond.

eisen

In 2021 heeft consultancybureau Goudappel in opdracht van het ministerie van IenW onderzoek gedaan naar zelfrijdende shuttles in de Europese Unie. De resultaten van dit onderzoek zijn openbaar. Uit dit onderzoek volgt welke pilots en proeven met shuttles binnen de Europese Unie zijn gedaan ten tijde van het onderzoek. Ook wordt in dit onderzoek ingegaan op de eisen die ten tijde van het onderzoek werden gesteld aan onbemand openbaar vervoer door verschillende landen binnen de Europese Unie. In het rapport wordt geconcludeerd dat ieder EU-land vooral zijn eigen toetsingscriteria en instanties heeft die gaan over de toelating van een pilot of proef.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Zero-emissie: Wethouder Arjen Kapteijns enthousiast over de nieuwe HTM bussen
AppStores