Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de aanleg van de Lelylijn tussen de € 6 en 9 miljard euro zal kosten.

De ministers van Transport van de 27 lidstaten van de EU hebben besloten dat de Lelylijn wordt opgenomen in het uitgebreide TEN-T netwerk. Dat is een belangrijk besluit voor Nederland omdat Europa daarmee het belang van de Lelylijn erkent en de beoogde nieuwe spoorlijn dankzij dit besluit kans maakt op Europese subsidies.

TEN-T staat voor Trans-Europees Transport Netwerk. Wegen, spoorwegen en vaarwegen die onderdeel uitmaken van TEN-T voldoen allemaal aan bepaalde Europese standaarden waardoor wegverkeer, boten en treinen zich duurzaam en snel door Europa kunnen verplaatsen.

“Met dit besluit van de Transportraad staat de Lelylijn letterlijk op de kaart. Dat is een belangrijke en mooie stap op weg naar realisatie van de spoorlijn. Natuurlijk is er nog heel veel werk te doen, maar dit Europese besluit helpt ons daarbij en daagt ons tegelijkertijd ook uit echt werk te maken van de Lelylijn.”

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet € 3 miljard reserveert om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. Op dit moment wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn kan bijdragen aan versterking van de economie, de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland. Hoe de Lelylijn precies moet gaan lopen is nog niet besloten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat de aanleg van de Lelylijn tussen de € 6 en 9 miljard euro zal kosten.

TEN-T

Binnen TEN-T zijn drie type netwerken: Het TEN-T kernnetwerk, een uitgebreid- kernnetwerk en een uitgebreid netwerk. Het kernnetwerk moet in 2030 aan alle Europese afspraken voldoen, het uitgebreide kernnetwerk in 2040 en het uitgebreide netwerk in 2050. De Europese Transportministers zijn het er over eens dat de Lelylijn moet worden opgenomen in het uitgebreide TEN-T netwerk.

Niet alleen de Europese Transportministers hebben een stem als het over TEN-T gaat, ook het Europese Parlement beslist mee. De verwachting is daarom dat de opname van de Lelylijn op het TEN-T netwerk eind 2023 definitief zal zijn.

Gerelateerde artikelen:
Vivianne Heijnen staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - foto: Pitane Blue
Treinkrant