Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Hoewel mobiliteitshubs zonder twijfel voordelen hebben, is het belangrijk om rekening te houden met de negatieve effecten.

Het begrip mobiliteitshubs is een belangrijk onderdeel van het openbaar vervoer in Nederland en kan helpen om mensen te verplaatsen van de ene plaats naar de andere zonder afhankelijk te zijn van één specifieke vervoerswijze. Het is echter mogelijk dat niet iedereen bekend is met het begrip en de voordelen van mobiliteitshubs en het doel ervan. Als we het begrip mobiliteitshubs bekend willen maken bij iedereen, moeten we in 2023 behoorlijk het begrip bekend maken.

aanpakken

Men kan informatie over mobiliteitshubs delen op sociale media platforms zoals Facebook, Instagram en Twitter, maar daar bereik je niet iedereen mee. TV omroepen, de lokale krant of radiozenders moeten ook op de hoogte zijn van wat mobiliteitshubs zijn. Zo kunnen mensen die geen gebruik maken van sociale media, toch op de hoogte blijven over deze ontwikkelingen.

Wellicht is onderwijs een goede manier om het onderwerp bekend te maken. Laat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met mobiliteitshubs door voorlichting te geven op scholen. Zo leren ze al op jonge leeftijd hoe ze zich kunnen verplaatsen zonder afhankelijk te zijn van de auto.

Zonder meteen commerciële bedrijven op ideeën te brengen, kunnen de gemeenten of lokale overheden events organiseren waarbij mensen kennis kunnen maken met mobiliteitshubs en hoe ze werken. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van  een informatiebijeenkomst over verschillende vervoerswijzen in wijkcentra.

In lijn met de verscheidenheid aan functies, mobiliteitsvormen en voorzieningen op mobiliteitshubs ontstaat er een veelheid aan partijen betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van mobiliteitshubs. Opvallend daarbij is de vele praatgroepen die ontstaan over het onderwerp zonder daarbij de burger daadwerkelijk te betrekken.

Lees ook  Duurzaam: de bakfiets verovert de stad al remmen lokale regels de groei
(Tekst loopt door onder de foto)
Wellicht is onderwijs een goede manier om het onderwerp bekend te maken.

Zijn er dan geen nadelen aan mobiliteitshubs die we onder de aandacht moeten brengen? Hoewel mobiliteitshubs zonder twijfel voordelen hebben, zijn er ook enkele potentiële negatieve effecten waar rekening mee gehouden moet worden.

Eén van de belangrijkste negatieve effecten van mobiliteitshubs is het potentieel om het verkeer te concentreren in bepaalde gebieden. Als mensen hun auto’s parkeren bij een mobiliteitshub en vervolgens gebruik maken van openbaar vervoer of deelauto’s, kan dit leiden tot een toename van het verkeer op de wegen rond de hub. Dit kan leiden tot congestie en langere reistijden voor mensen die in de buurt wonen of werken.

Een ander negatief effect van mobiliteitshubs kan zijn dat ze moeilijk te integreren zijn in de bestaande infrastructuur van een stad. Het bouwen van een mobiliteitshub kan bijvoorbeeld leiden tot het afbreken van bestaande gebouwen of het verplaatsen van mensen uit hun huizen. Dit kan leiden tot sociale onrust en verzet tegen het project. In de praktijk zijn we veel mobiliteitshubs verschijnen aan de rand van de stad, maar daar is dan vaak geen station in de buurt wat niet wenselijk is voor het slagen van de mobiliteitshub.

Bovendien kan het gebruik van mobiliteitshubs leiden tot een afname van het aantal parkeerplaatsen in een gebied. Dit kan vooral een probleem zijn in stedelijke gebieden waar parkeerplaatsen al schaars zijn. Het kan ook leiden tot een toename van het aantal auto’s op de weg, omdat mensen die gebruik maken van de mobiliteitshub hun auto’s misschien niet helemaal parkeren, maar gewoon in de buurt laten staan.

Lees ook  Duurzaam: de bakfiets verovert de stad al remmen lokale regels de groei

Tot slot kan het gebruik van mobiliteitshubs leiden tot een afname van de vraag naar individueel vervoer, zoals taxidiensten en privé-chauffeurs. Dit kan leiden tot werkloosheid in deze sectoren en een afname van de inkomsten van deze werknemers.

(Tekst loopt door onder de foto)
Mobiliteitshubs kunnen ook bijdragen aan een beter milieu door het aanbieden van duurzame vervoersmiddelen.

Hoewel mobiliteitshubs zonder twijfel voordelen hebben, is het belangrijk om rekening te houden met de potentiële negatieve effecten en ervoor te zorgen dat deze worden aangepakt voordat ze tot problemen leiden. Wat de voordelen of negatieve effecten ook zijn, het is belangrijk deze kenbaar te maken aan het grote publiek en de stap te zetten om massaal het onderwerp onder de aandacht te brengen.

Bovendien kunnen mobiliteitshubs ook bijdragen aan een beter milieu door het aanbieden van duurzame vervoersmiddelen, zoals elektrische deelauto’s of fietsen. Dit kan helpen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Gerelateerde artikelen:
DVDP