Pitane Image

Rondrijden met een praktisch lege bus is immers vanuit welvaart, welzijn én duurzaam­heid niet doelmatig.

In een opiniestuk in BN De Stem aandacht voor het in hoog tempo verdwijnen van buslijnen in dorpen en buitengebieden. Volgens Paul van de Coevering, lector Mobiliteit en Verstedelijking BUAS, kan het verdwijnen van de busverbin­ding ertoe leiden dat jongeren wegtrekken richting de steden.

Het boek “Hoe God verdween uit Jorwerd” van Geert Mak is een sociaal-historisch onderzoek naar het verdwijnen van religie uit een Fries dorp. Het boek beschrijft hoe het dorp Jorwerd, gelegen in de provincie Friesland in Nederland, van een sterk godsdienstig dorp veranderde in een gemeenschap zonder enige vorm van openlijke religieuze praktijk. Volgens Mak was het verdwijnen van religie in Jorwerd het resultaat van een combinatie van factoren, waaronder veranderende economische en sociale omstandigheden, het opkomen van nieuwe ideeën over religie en geloof, en de groeiende invloed van de media en de wetenschap.

In het boek wordt ook gekeken naar de gevolgen van het verdwijnen van religie in Jorwerd, zoals het verlies van gemeenschapsgevoel en de opkomst van nieuwe vormen van sociale cohesie. Mak concludeert dat het verdwijnen van religie in Jorwerd niet alleen het resultaat was van individuele keuzes, maar ook van structurele veranderingen in de samenleving. Hij benadrukt dat het verdwijnen van religie in Jorwerd niet uniek is, maar dat dit fenomeen zich in steeds meer plaatsen in de wereld voordoet.

(Tekst loopt door onder de foto)
Jorwerd (officieel, Fries: Jorwert) is een dorp in de gemeente Leeuwarden.

De vraag is of het verdwijnen van de bus direct leidt tot vervoersarmoede? Voor de meeste inwoners niet, die beschikken over een eigen auto en hebben voldoende middelen. De trend is niet alleen in Jorwerd voelbaar. Het karakter van veel gebieden verandert doordat voorzieningen en functies van banken, buurtwinkels, supermarkten en het openbaar vervoer langzaam maar zeker verdwijnen. De maatschappij verandert en verhard in rap tempo, zichtbaar door leegstand in winkelcentra en voelbaar door het langzaam verdwijnen van veel voorzieningen die we decennia als heel normaal beschouwden.

Door de afgenomen reizigersaantallen leidt het openbaar vervoer verlies. Komt daarbovenop personeelsgebrek, en de conclusie is snel getrokken. De optelsom is voor vervoersbedrijven vaak reden om buslijnen te schrappen en de beschikbare middelen anders in te zetten. Volgens van de Coevering wordt het meeste geld besteed aan het vergroten van de capaciteit in ons vervoersys­teem om files en vertragin­gen te verminde­ren. De grens aan wat de rijksoverheid kan bijspringen is bereikt en ook die overheid kan de vergrijzing niet oplossen. Ook ouderen die geen auto rijden zijn kwetsbaar en met de toenemende vergrijzing neemt de omvang van de laatste groep in de toekomst volgens het opiniestuk verder toe.

Rondrijden met een praktisch lege bus is immers vanuit welvaart, welzijn én duurzaam­heid niet doelmatig, laat van de Coevering optekenen. Belangrijk is dat er op regionaal niveau op een integrale manier wordt gekeken naar de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor verschillende groepen in de samenleving.

Jorwerd (officieel, Fries: Jorwert) is een dorp in de gemeente Leeuwarden, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten zuidwesten van de stad Leeuwarden precies tussen de dorpen Mantgum, Baard, Lions, Jellum en Weidum. De dorpskern ligt waar de Jaanvaart samenkomt met de Jorwerdervaart. In 2021 telde het dorp 310 inwoners.

Paul van de Coevering is werkzaam als lector Mobiliteit en Verstedelijking aan de Breda University of Applied Sciences.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email