Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In de afgelopen jaren is door alle betrokken partijen ingezet op een verdere professionalisering van de boa’s.

De Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) werd per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de uitvoering van de examens voor boa’s in het ov. Hiertoe wordt het examensecretariaat van de Examencommissie Boa OV officieel overgedragen door de huidige verantwoordelijke, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Door het examensecretariaat onder te brengen bij Stichting ExTH, een professioneel exameninstituut waar ook andere Boa-examencommissies zijn ondergebracht, kan voor de toekomst meer zekerheid en borging worden geboden voor de kwaliteit en professionaliteit van de boa’s die werkzaam zijn in het ov.

De Examencommissie Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer (Boa OV) is in 2004 ingesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanaf 2009 werd Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) verantwoordelijk voor de uitvoering van de examens Boa OV voor circa 4.500 buitengewoon opsporingsambtenaren die werkzaam zijn in de openbaarvervoersector (domein IV).

Bij de Stichting ExTH zijn sinds 2012 verschillende andere Boa-examencommissies ondergebracht zoals de Examencommissie Basisbekwaamheid Boa, de Examencommissie Domein I, de Examencommissie Domein II, de Examencommissie Domein III en de Examencommissie Alcoholwet.

In de afgelopen jaren is door alle betrokken partijen ingezet op een verdere professionalisering van de boa’s. Dit heeft geresulteerd in een overdracht van de Examencommissie die in december 2022 werd bekrachtigd door beide partijen. KNV heeft hiervoor de instemming verkregen van de werkgevers Boa OV en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor de boa’s en werkgevers in het ov verandert er in 2023 overigens niets. Aanmelden voor deze examens verloopt zoals men gewend is via Cito.

Lees ook  Vervoer: taxi's worden duurder terwijl de sector onder druk staat
Foto: Bij de overdracht van de Examencommissie waren aanwezig (van links naar rechts) Miriel Weber - bestuurslid ExTH, Arjan Vaandrager - secretaris KNV, Peter Oskam - voorzitter bestuur ExTH en Anne Marie Bosman - manager ExTH.
Gerelateerde artikelen:
DVDP