Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

ProRail neemt mitigerende maatregelen om eventuele incidenten zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.

Tijdens de laatste Kopgroep heeft wethouder Chantal Zeegers (D66) van Rotterdam namens Burgemeester en Wethouders besloten dat zij de tijdelijke oplossingen van ProRail onder voorwaarden accepteert en dat ProRail vooralsnog het rangeren met gevaarlijke stoffen op de Rotterdamse havenemplacementen mag doorzetten, dit met uitzondering van het emplacement Pernis.

omgevingsvergunning

In een schrijven aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Vivianne Heijnen weten wat het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam besloot over het continueren van het rangeren van spoorgoederen op de Rotterdamse havenemplacementen.

Eerder was bekend geworden dat op de emplacementen Maasvlakte West en Waalhaven Zuid niet alle door het bevoegd gezag geëiste voorzieningen in de omgevingsvergunning op de door Rotterdam
geëiste datum van 1 januari 2023 gereed zouden zijn en dat de planning op de andere emplacementen kritisch is. 

Inmiddels zijn op de emplacementen Waalhaven Zuid, Maasvlakte West, Europoort en Botlek de voorzieningen gerealiseerd en getest. Bij het testen bleek echter dat er vuil in de blusleidingen terecht is gekomen.  ProRail moet dit vuil nog met krachtige spoelingen verwijderen en heeft hiervoor tot 23 april 2023 van Rotterdam de tijd gekregen. Tot dit moment neemt ProRail mitigerende maatregelen om eventuele incidenten zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.

Op emplacement Pernis is sprake van vertraging bij de aanleg van de voorzieningen. ProRail heeft daarom besloten om hier tijdelijk niet te rangeren met gevaarlijke stoffen. ProRail verwacht dat medio januari 2023 een test plaats kan vinden en dat dan het rangeren met gevaarlijke stoffen kan worden hervat. In de tussentijd worden treinen met gevaarlijke stoffen via andere emplacementen afgewikkeld. Hierdoor kunnen verladers en vervoerders tijdelijk hinder ondervinden. Dit betreft circa 70 treinen per week.

Lees ook  Rotterdam: inzet QR-codes voor eerlijker taxitarieven
wethouder Chantal Zeegers (D66)

voorlopig besluit

Rotterdam heeft akkoord gegeven op het continueren van het rangeren met gevaarlijke stoffen en tegelijk een last onder dwangsom opgelegd die wordt verbeurd indien ProRail niet uiterlijk 23 april as. alsnog aan de hand van spoelingen de capaciteit van de leidingen kan aantonen. 

Een belangrijke reden voor het positieve besluit is dat met de huidige voorzieningen weliswaar niet de gewenste situatie is ontstaan, maar dat deze wel werkbaar is en dat hiermee de omgevingsveiligheid per saldo is toegenomen. Daarbij zou de omgevingsveiligheid juist afnemen indien het vervoer van gevaarlijke stoffen op het havenspoor wordt stilgelegd, omdat gevaarlijke stoffen in dat geval naar andere terreinen vervoerd moeten worden en er een verschuiving plaatsvindt van transport via het spoor naar de weg.

emplacementen

Emplacementen zijn specifieke locaties in een haven waar schepen aanmeren of aanleggen om lading in of uit te laden. In de Rotterdamse haven zijn er verschillende emplacementen voor specifieke soorten lading, zoals containers, bulkgoederen, olieproducten, etc. De haven van Rotterdam is één van de grootste ter wereld, er zijn meerdere terminals voor verschillende soorten goederen en transport.

spoorverbinding op de Rotterdamse haven
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket