Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Als je het de sector vraagt, heeft de BCT het sinds de invoering nog geen dag goed gedaan.

Inloggen op de nieuwe generatie boordcomputer taxi (BCT) moet eenvoudig en veilig gebeuren. Er wordt door het ILT naar verschillende manieren gekeken, maar zoals het er nu uitziet valt DigiD af. De exploitatiekosten van het systeem zouden te duur worden. Het is natuurlijk wel de makkelijkste manier om veilig in te loggen want men hoeft geen wachtwoord te onthouden, alleen een zelfgekozen pincode.

Privacy, veiligheid en inclusiviteit van de dienstverlening worden steeds belangrijker en stellen continu hogere eisen aan de dienstverlening. De tarieven voor Logius dienstverlening bleven in 2022 nagenoeg gelijk, maar dat betekent wel dat een DigiD authenticatie € 0,13 kost per succesvolle authenticatie. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de eigenaar van Logius.

geen aanbesteding

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer maar bijzonder is dat het daarbij niet kiest voor het uitschrijven van een aanbesteding. Sinds enkele maanden schrijft de inspectie, in samenspraak met ketenpartners, de architectuur voor en zoekt ICT-bedrijven die op basis hiervan aan de slag willen. ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs, maar gaandeweg de voortgang zien we dat het om meer gaat dan enkel toezicht houden op de tijden, die vastgelegd worden in de Boordcomputer Taxi (BCT) die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Op dit laatste is de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands vervoer (KNV) uiterst kritisch. 

Lees ook  KNV: Mobiliteitsvernieuwers slaan handen ineen voor groene toekomst

Aanvankelijk ging het om gegevens over het voertuig, de chauffeur, taxionderneming en arbeids- en rusttijden, ook wel de taxitoezichtgegevens genoemd, maar de nieuwe variant gaat verder. ILT geeft aan ook geïnteresseerd te zijn in ritinformatie zoals de start- en eindpunten van de ritopdrachten. Het is de bedoeling dat de afspraken, werkwijzen, regelingen en (ICT-)voorzieningen in 2024 helemaal gereed zijn. Er geldt dan nog een overgangsperiode waarvoor de sector van de staatssecretaris tot 2028 de tijd heeft gekregen om over te stappen van de huidige BCT naar geschikte alternatieven.

open source

Het projectteam heeft aangegeven een soort prototype te ontwikkelen voor de nieuwe BCT software, deze te testen en de instructies en technische gegevens (inclusief de broncode) daarvan openbaar te maken. ILT is ook bereid om een aantal vervoerders te betrekken bij het testen, onder de voorwaarden dat de informatievoorziening voor iedereen gelijk is, zodat vervoerders die meedoen aan het testen er geen voordeel van hebben.

Een zekere standaardisatie voor een nieuwe BCT variant is nodig, maar niet alles moet tot in detail voorgeschreven worden. Een vervoerder moet zelf kunnen kiezen op welke wijze de arbeids- en rusttijden aangeleverd worden. Wel moeten de gegevens online en bijna realtime aangeleverd worden bij ILT. Betrouwbaarheid van de aan te leveren gegevens is belangrijk, maar moet niet zo kostenverhogend werken als nu het geval is en niet leiden tot extra administratieve lasten.

Het is de bedoeling dat taxiondernemers zelf kunnen kiezen met welk apparaat of app zij de A&R-gegevens gaan registreren en aanleveren bij de ILT.

(Tekst loopt door onder de foto)
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland.
Agendapakket

gegevens centraal

Lees ook  OCTO.CAB: een kleine box met grote impact op toekomst taxivervoer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland. Het is belangrijk dat dit vervoer veilig is en dat sprake is van eerlijke marktwerking. Nu worden de gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de arbeids- en rusttijden in het taxivervoer vastgelegd in de Boordcomputer Taxi die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Het gaat hier om gegevens over het voertuig, de chauffeur, de taxionderneming (‘vervoerder’), vertrek- en eindpunten van taxiritten en de arbeids- en rusttijden. De ILT heeft een variantenstudie gedaan naar alternatieve manieren om A&R-gegevens “draadloos en kaartvrij” te verkrijgen. In april 2021 stemde de staatssecretaris in met het plan voor de nadere uitwerking en realisatie van de hoofdvariant die door de onderzoekers geadviseerd werd: Gegevens Centraal.

communicatie

Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies. Ook is er een digitaal platform in het leven geroepen voor het informeren van belanghebbenden en belangstellenden. De community van Realisatie Variant BCT (RVB) stelt informatie en documentatie ter beschikking die gedeeld wordt met betrokkenen en belangstellenden over de totstandkoming van alternatieven voor de boordcomputer taxi (BCT) als registratie- en aanlevermiddel van gegevens ten behoeve van het taxitoezicht dat wordt uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket