Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De greep van het vulpistool van een door het publiek bedienbare afleverinstallatie mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.

In Nederland is het niet toegestaan om het tankvulpistool vast te zetten tijdens het tanken, terwijl dit wel is toegestaan in België. Dit komt omdat in Nederland de brandveiligheid van tanks en tankstations nauw wordt gemonitord, en vastzetten van het tankvulpistool wordt gezien als een mogelijke brandgevaarlijke situatie. In België is er geen specifieke wetgeving die dit verbiedt en daarom is het toegestaan om het tankvulpistool vast te zetten. Dit kan echter afwijken van bedrijf tot bedrijf.

De grote vraag is dus waarom je in Nederland het tankpistool niet kan vastzetten als je tankt? De greep van het vulpistool van een door het publiek bedienbare afleverinstallatie mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting. De afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. Een automatisch afslagmechanisme moet zijn aangebracht waarmee de vulafsluiter wordt gesloten als de tank waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld.

Een andere vraag is dan weer waarom het tankpistool automatisch afslaat tijdens het tanken? Dat een tankpistool afslaat tijdens het tanken is eerder een veiligheid dan een probleem en wordt meestal veroorzaakt door het tankpistool zelf. In het tankpistool zit een uitstroomopening voor de brandstof en een gaatje dat lucht aanzuigt. Als dit verstopt raakt of in aanraking komt met brandstof slaat het pistool af. Zolang er lucht door de opening stroomt, is er niets aan de hand, maar wordt  het gat echter afgedekt door het stijgende niveau van benzine in je tank dan ontstaat er een vacuüm in het pistool waardoor de brandstofstroom stopt.

verboden

In het buitenland zie je nog vaak tankvulpistolen die je met een lipje kunt vastzetten zodat je het zelf niet vast hoeft te houden. Dit soort vulpistolen die je vast kunt zetten, zodat je ‘m niet zelf ingeknepen hoeft te houden totdat je tank vol is, werken uitstekend, want de pomp zelf is immers uitgerust met een beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de brandstoftoevoer automatisch stopt zodra je tank vol is. Volgens PSG 28 (Publicatie Gevaarlijke Stoffen) artikel 9.6.1.3 van het VROM (pdf) al jaren verboden.

(Tekst loopt door onder de foto)
De greep van het vulpistool van een door het publiek bedienbare afleverinstallatie mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.

Het zelf tanken door bestuurders werd voor het eerst ingevoerd in de jaren dertig van de vorige eeuw. In de Verenigde Staten werd het in de jaren 30 geïntroduceerd door Gulf Oil en andere oliemaatschappijen. In Europa werd het in de jaren 30 ook geïntroduceerd, maar het duurde tot de jaren 50 voordat het op grote schaal werd geadopteerd. In Nederland werd het zelf tanken eerst geïntroduceerd in de jaren 60 van de vorige eeuw en is nu een standaardpraktijk.

Gerelateerde artikelen:
DVDP