Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het CBR gaat in overleg met bracheorganisaties op zoek naar andere manieren om rijscholen te stimuleren betere en hogere kwaliteit te leveren.

Rijlessen volgen is een heel belangrijk hoofdstuk in het leven van veel mensen, dit is namelijk een grote stap naar onafhankelijk zijn. Het is dus ook erg belangrijk dat je hier goede en professionele scholing in krijgt. Volgens het CBR is de kwaliteit van veel rijscholen niet geweldig en is hier sterk in te verbeteren. Op dit moment hebben volgens het CBR bijna 600 rijscholen een slagingspercentage lager dan 30 procent en slaagt slechts de helft van de kandidaten die examen doen voor het B-rijbewijs. 

Ieder jaar worden er rond de 3000 examens afgebroken, omdat de kandidaat een gevaar is voor zichzelf, de examinator en het overige verkeer. Het is dan ook erg belangrijk dat rijscholen die onder de maat presteren worden aangepakt. De commissie Roemer schreef in een adviesrapport over de rijschoolbranche dat het slagingspercentage al jaren veel te laag is en de rijopleiding flink moet verbeteren.

(Tekst loopt door onder de foto)
Het niet in één keer slagen voor je rijbewijs brengt behoorlijk wat extra kosten met zich mee voor de kandidaat, ze moeten weer extra lessen nemen en een herexamen doen.

Eerder al schreven we over het feit dat het CBR bezig was met een prestatieladder voor rijscholen. Aan het begin van vorig jaar heeft het CBR in afstemming met branchepartijen een voorstel aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedaan voor het invoeren van een prestatieladder. Deze prestatieladder zou ervoor moeten gaan zorgen dat rijscholen met een laag slagingspercentage gestimuleerd worden om hun opleidingen te verbeteren en goed presterende rijscholen zouden bepaalde voordelen krijgen. Het niet in één keer slagen voor je rijbewijs brengt namelijk behoorlijk wat extra kosten met zich mee voor de kandidaat, ze moeten weer extra lessen nemen en een herexamen doen. 

Het CBR is na het toetsen van de uitvoering van de prestatieladder tot de conclusie gekomen dat de uitvoering ervan te ingewikkeld is. Er kan namelijk niet uitgesloten worden dat rijscholen zich kunnen onttrekken aan de prestatieladder en de uitvoering ervan is erg kostbaar. Het CBR gaat in overleg met bracheorganisaties op zoek naar andere manieren om rijscholen te stimuleren betere en hogere kwaliteit te leveren.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket