Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

VDL Nedcar maakt een transitie door van onafhankelijke autoproducent naar een bredere partner in duurzame e-mobiliteit.

Na een enigszins aarzelend begin is het jaar 2022 voor VDL Groep vooral een jaar geweest van grote groei. Ondanks onzekere geopolitieke omstandigheden en externe uitdagingen als gevolg van tekorten aan medewerkers en materialen en mede door de stijgende kosten hebben drie van de vier divisies omzetgroei laten zien van dubbele cijfers. De vierde divisie is licht gestegen. Het resultaat laat eveneens groei zien. Doordat de orderportefeuille (exclusief de divisie Autoassemblage) op een hoog niveau blijft, zal 2023 wederom in het teken staan van het organiseren van groei.

De gecombineerde jaaromzet is in 2022 uitgekomen op 5,752 miljard euro, een stijging van 16 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2021 (4,995 miljard euro). Het nettoresultaat is gegroeid van 225 miljoen euro in 2021 naar 298 miljoen euro in 2022, waarvan 122 miljoen euro incidenteel en 176 miljoen euro operationeel.

“Een knap staaltje kracht door samenwerking van onze medewerkers is natuurlijk dat onze VDL-bedrijven, ondanks uitdagende, externe omstandigheden, in staat zijn geweest om forse omzetgroei te realiseren. Drie van de vier divisies, Toeleveringen, Bussen en Eindproducten, zijn in het afgelopen jaar samen met maar liefst 26 procent gegroeid."

Dat de omzet bij de vierde divisie, Autoassemblage, licht is gegroeid (2 procent), terwijl bij VDL Nedcar een kwart van de productiedagen door vooral materiaaltekorten noodgedwongen moest worden geschrapt, is volgens van der Leegte een uitstekende prestatie van de medewerkers in Born. “De algehele groei van 2022 is een bevestiging dat onze forse en jarenlange investeringen in innovatie overduidelijk effect sorteren. We zijn goed gepositioneerd in onze vijf groeimarkten, Science, Technology & Health, Mobility, Energy & Sustainability, Infratech en Foodtech, om toegevoegde waarde aan onze klanten te blijven bieden. Het afgelopen jaar heeft dan ook, in complexe omstandigheden, voor een groot deel in het teken gestaan van het organiseren van die groei.”

autoassemblage

De omzet van de divisie Autoassemblage is in 2022 licht gegroeid: van 2,051 miljard euro in 2021 naar 2,085 miljard euro in 2022 (een stijging van 2 procent). Dat de productie bij VDL Nedcar in een kwart van de gevallen noodgedwongen moest worden geschrapt vanwege voornamelijk materiaaltekorten heeft grote impact gehad. Niettemin is het totale productievolume van VDL Nedcar in 2022, dankzij de flexibiliteit van de medewerkers, uitgekomen op 101.672 voertuigen.

(Tekst loopt door onder de foto)

De afgelopen jaren zijn gronden aangekocht en trajecten voor vergunningen doorlopen om deze brede activiteiten bij VDL Nedcar in Born onder te brengen.

Dat proces is niet vergemakkelijkt door actuele ontwikkelingen in de automobielindustrie, zoals de Russische inval in Oekraïne en protectionistische maatregelen, zoals de in Amerika afgekondigde Inflation Reduction Act. Ontwikkelingen die een verstorende rol hebben gespeeld bij de keuze van OEM’ers voor hun productielocaties. Daardoor hebben nieuwkomers op de mondiale personenautomarkt die de stap naar Europa willen maken hun prioriteiten nogmaals tegen het licht gehouden.
Daar staat tegenover dat VDL Nedcar met diverse potentiële opdrachtgevers in gesprek is voor de seriematige productie van auto’s en zich daarnaast ook focust op andere automotive gerelateerde activiteiten.

Ondertussen maakt VDL Nedcar een transitie door van onafhankelijke autoproducent naar een bredere partner in duurzame e-mobiliteit, met als doel meer toegevoegde waarde én een betere toekomstbestendigheid. De verbreding van activiteiten bij VDL Nedcar in Born wordt zichtbaar op drie gebieden: de assemblage van voertuigen voor verschillende opdrachtgevers, diverse duurzame mobiliteitsoplossingen in het Mobility Innovation Centre en het faciliteren van de groeistrategie van VDL-zusterbedrijven die net als VDL Nedcar actief zijn in de mobiliteit. 

divisie bussen

De omzet van de divisie Bussen is in 2022 met 18 procent gestegen, van 384 miljoen euro in 2021 naar 454 miljoen euro in 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verdere stijging van de omzet van openbaar vervoerbussen. De algemene tendens onder touringcaroperators is dat 2022 een heel behoorlijk jaar is geweest. In 2022 hebben verkopen en leveringen voor VDL Bus & Coach zich in lijn met de marktontwikkeling meebewogen. Er is focus geweest op het reduceren van de voorraad. 

Middels opdrachten voor touringcars met inzet voor het gereguleerde transport, dat minder is beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie, is VDL Bus & Coach in staat geweest de productie gedurende laagconjunctuur te hervatten. Ook in 2022 heeft VDL Bus & Coach zijn naam als toonaangevende transitiepartner op weg naar zero emissie openbaar vervoer doorgezet. Er zijn onder andere VDL Citea Electrics geleverd in Duitsland, Italië, IJsland, Luxemburg, Noorwegen en in thuismarkten Nederland en België.

Ondanks alle turbulentie in de mondiale automobielindustrie blijven wij optimistisch over het langere termijnperspectief van VDL Nedcar en de daaraan verbonden werkgelegenheid in Born. VDL Nedcar heeft bewezen zich flexibel op te kunnen stellen ten behoeve van opdrachtgevers en in te kunnen spelen op de dynamiek van de sector.

(Tekst loopt door onder de foto)
VDL Groep is een internationaal industrieel familiebedrijf.

Verwacht wordt dat de groei van 2022 in 2023 bij VDL Groep zal doorzetten. De geprognosticeerde groei van het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven wordt voor het hele jaar geraamd op 5 tot 10 procent. Daarmee zal dit jaar, zo is de verwachting, de jaaromzet uitkomen boven de 6 miljard euro. De investeringsagenda van VDL Groep voor het lopende jaar is nog ambitieuzer dan die van het voorbije jaar. De meer dan 100 VDL-werkmaatschappijen gaan naar verwachting in 2023 in totaal ongeveer 300 miljoen euro investeren in panden en overige bedrijfsmiddelen.

Brainportregio Eindhoven, thuisbasis van VDL Groep, groeit eveneens hard en is op weg om ’s lands belangrijkste economische groeimotor te worden. Iedereen die daaraan een bijdrage wíl leveren, moet daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Daarnaast dient voldoende aandacht te bestaan voor de randvoorwaarden die op orde moeten zijn om deze groei te kunnen faciliteren: de regio dient bereikbaar te zijn, er dient in een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat ruimte te zijn voor betaalbare huisvesting, er dient voldoende talent beschikbaar te zijn en de netcongestie rond energie dient te worden opgelost. 

Bron: VDL Nieuws – VDL TBP Electronics

Gerelateerde artikelen:
EVI.