Curacao

De opzet van het ‘TCO-Touringcar’ is zo eenvoudig als mogelijk gehouden.

Het kabinet Rutte IV wil dat Nederland koploper in Europa is bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om dit doel te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren zoveel mogelijk worden gereduceerd, ook de uitstoot van autobussen en touringcars. Het Ministerie van IenW, Busvervoer Nederland en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht zijn daarom met elkaar in gesprek om de transitie naar emissieloos touringcarvervoer te versnellen. De transitie naar emissieloos touringcarvervoer draagt daarnaast bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Het rekenmodel ‘TCO-Touringcar’ is een van de initiatieven die uit de gesprekken is voortgekomen.

Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur een breed gedragen model opgezet, gebaseerd op bestaande kennis en inzichten. Dit is gedaan door een inventarisatie uit te voeren naar de eisen van een TCO-model, waarbij onder meer touringcarondernemers, fabrikanten, toeleveranciers en Busvervoer Nederland betrokken zijn. Aan de hand van een aantal scenario’s brengt het rekenmodel het huidige kostprijsverschil in beeld tussen batterij elektrische-/waterstof- en dieseltouringcars.

"De touringcarsector staat voor grote uitdagingen wanneer het gaat om het vergroening van de sector. Vrijwel alle ondernemers beginnen liever vandaag dan morgen met de transitie naar zero-emissie touringcarvervoer, maar voor velen begint het wel met de vraag: hoe ga ik dat betalen? Om ondernemers te helpen die vraag te beantwoorden, is het TCO-model een mooie eerste stap op de weg naar zero-emissie."

Met het TCO-model is het mogelijk snel een kostprijs te berekenen van een batterij elektrische-touringcar of een waterstoftouringcar en die af te zetten tegen een dieselvariant. Door vervolgens te draaien aan een aantal “knoppen” van het model, zoals verwachte levensduur van de touringcar, de omvang van subsidies te variëren of de hoogte van dieselprijs c.q. energieprijs aan te passen, kan direct de invloed daarvan op de kostprijs worden vastgesteld.

Lees ook  Voorzitter Bertho Eckhardt benadrukt belang van 'connected' mobiliteit

De opzet van het ‘TCO-Touringcar’ is zo eenvoudig als mogelijk gehouden. Dit houdt in dat het ‘TCO-Touringcar’ op basis van een beperkte input reeds onderbouwde rekenresultaten produceert. In het TCO-model wordt niet alleen gekeken naar de aanschafprijs van het voertuig, maar naar het totale kostenplaatje over de totale gebruiksduur van het voertuig (TCO) inclusief laadinfrastructuur. Dit alles op basis van de huidige stand van de techniek.

Hoewel de kosten van de inzet van touringcars de kern vormen, wordt ook de jaarlijkse uitstoot van vervuilende stoffen met het model berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar CO2, PMx en NOx. De uitstoot wordt ‘Well-to-Wheel’ vastgesteld. Dat betekent dat aan elektrische touringcars die gebruik maken van grijze stroom ook CO2- en Nox-emissies wordt toegerekend.

Gerelateerde artikelen:
EVI.
Print Friendly, PDF & Email