Print Friendly, PDF & Email
AppStores

De douane heeft in de eerste plaats de taak toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de Europese Unie.

Het is van belang te benadrukken dat het douanetoezicht en de douanecontrole gericht zijn op goederen en niet op personen. De douane focust primair op aanwezigheid en beweging van goederen. Om smokkel en de daarmee samenhangende ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, zet de Douane steeds vaker camera’s en drones in. Om de grondslag voor het gebruik van deze camerabeelden te verstevigen, heeft staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) een wetsvoorstel over verwerking van persoonsgegevens bij de Douane naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Douane zet op diverse plekken camera’s in ten behoeve van haar toezicht. Dan gaat het bijvoorbeeld om havens en luchthavens. De laatste tijd gebruikt de Douane ook steeds vaker drones. Drones worden onder andere gebruikt voor het herkennen van uithalers: mensen die illegaal drugs uit containers in de haven halen. Op de camerabeelden kunnen persoonsgegevens voorkomen, zoals kentekens. Daarom wil de staatssecretaris de grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van deze camerabeelden verder versterken.

(Tekst loopt door onder de foto)
Voertuigen van de Nederlandse douane, als onderdeel van het ministerie van Financiën

De Douane zet op diverse plekken camera’s in ten behoeve van haar toezicht. Dan gaat het bijvoorbeeld om havens en luchthavens. De laatste tijd gebruikt de Douane ook steeds vaker drones.

Ten behoeve van deze toezichtstaken kan de douane controlemaatregelen nemen. In dat kader maakt de douane onder andere gebruik van vaste en mobiele camera’s. Daarbij kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die alsdan wordt gemaakt is aanleiding voor dit wetsvoorstel. Dit voorstel voorziet namelijk in de opname in de Algemene douanewet (Adw) van expliciete grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van camera’s wanneer persoonsgegevens, waaronder in een specifieke situatie bijzondere persoonsgegevens, worden verwerkt.

Lees ook  Focus op kwaliteit: doelgroepenvervoer krijgt stevige verbeteragenda

Ook voorziet het wetsvoorstel in een grondslag voor nadere regels die in een algemene maatregel van bestuur moeten worden gesteld ter verzekering van de juiste uitvoering en toepassing van de wetsbepalingen met betrekking tot het gebruik van
camera’s wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt. Daarmee draagt het wetsvoorstel bij aan transparantie en bevordert het de rechtszekerheid van de betrokkenen. 

In het wetsvoorstel is geen voorstel tot aanpassing van de Douane- en Accijnswet BES opgenomen. Mocht hiertoe behoefte blijken te bestaan, dan zal dit door middel van een separaat wetsvoorstel worden voorgelegd. Opgemerkt wordt dat een dergelijk wetsvoorstel anders vormgegeven moet worden, aangezien het recht van de Europese Unie ter zake niet van toepassing is op de BES.

Gerelateerde artikelen:
EVI.