Print Friendly, PDF & Email
Zorg

ICT-dienstverleners bijpraten en meedenken was de doelstelling op eerste openbare bijeenkomst.

De toezichthouder laat niets aan het toeval over voor het bouwen van een nieuw taxisysteem voor het toezicht op het taxivervoer. De ILT, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, organiseerde een eerste informatiebijeenkomst voor (ict-)dienstverleners  in de Social Impact Factory aan het Vredenburg in Utrecht. De toezichthouder roept ict-bedrijven op om de daarvoor benodigde apparatuur en/of software te ontwikkelen en op de markt te brengen. 

"We willen niet in de valkuil stappen dat de taxibranche naderhand zegt dat dit systeem in de praktijk niet werkt."

Henri van der Heijden onderstreept het belang van datakwaliteit, de achilleshiel van het systeem. Dat de bouw zorgvuldig moet gebeuren staat centraal voor alle aanwezige partijen. ILT erkend dat in het huidige boordcomputersysteem de kwaliteit van de data laag is en zijn er veel storingen zijn. Maar ook nu zijn er vanuit de ICT sector veel vragen. Zo vraagt Gerrit Saey van het Eindhovense Pitane Mobility waarom we wachten tot 2028 voordat iedereen over is en of er geen kortere overgangsperiode voor de invoering van het nieuw taxisysteem wenselijk is?

"De taxibranche kennende gaan bedrijven pas aan het einde van de overgangsfase investeren."

Van der Heijden denkt dat dit wel meevalt. “De gehele sector weet dat het huidige systeem niet goed werkt en het is bovendien een doorn in het oog van velen dat sommige taxibedrijven onder de radar blijven. We blijven in gesprek met het ministerie en de KNV over de overgangsperiode. Maar het ministerie wil vooralsnog versnelde afschrijvingen van apparatuur en de in 2021 vernieuwde BCT-kaarten voorkomen.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Taxicentrale De Meierij
Het grootste deel van de taxiritten in Nederland worden uitgevoerd voor leerlingen- en doelgroepenvervoer.
Lees ook  ILT: KNV Webinar belicht toekomst van digitale inspecties in taxibranche

Programmamanager van der Heijden is er zich van bewust dat zo’n jarenlange overbruggingsperiode nadelig uitpakt voor ICT-dienstverleners omdat de terugverdientijd langer wordt. De taxisector (met circa 11.000 ondernemers, 55.000 chauffeurskaarten en 35.000 voertuigen) is bovendien een bescheiden markt. “Ik kan me zo voorstellen dat leveranciers de dienstverlening ter vervanging van de BCT inpassen in een breder portfolio met andere mobiliteitsdiensten.”, zegt van der Heijden en geeft aan dat de ILT niet bevreesd is dat er onvoldoende animo is onder dienstverleners. De positieve signalen uit de markt tot nu toe geven daar geen aanleiding voor.

Zo'n twintig vertegenwoordigers uit de taxibranche, waaronder de drie huidige BCT-leveranciers (Euphoria/Cabman, Neone en Quipment), maar ook geïnteresseerden uit de logistieke wereld en ict-branche, lieten zich in de Social Impact Factory aan het Vredenburg in Utrecht bijpraten over de contouren van het programma.

Het grootste deel van de taxiritten in Nederland worden uitgevoerd voor leerlingen- en doelgroepenvervoer. Grote vraag is hoe die ritten straks in het systeem worden afgehandeld. Gaat het om de totale rit van begin- tot eindtijd, of vindt registratie per in-/uitstappende passagier plaats? De programmamanager stelt dat het uitgangspunt van Variant BCT bij een de route het begin- en eindpunt is. Hij maakt liever zo min mogelijk onderscheid want hoe meer variaties in registraties hoe groter de kans dat dit ten koste gaat van de datakwaliteit. Maar, vertelt hij de aanwezigen, “wij zitten niet in een ivoren toren. Dit soort vragen over het groeps- en doelgroepenvervoer vanuit de markt nemen we mee.”

(Tekst loopt door onder de foto)

"Wij zullen ook de Kiwa, RDW en Kamer van Koophandel meenemen in het proces: hun data moeten ook op orde zijn. Dat is onze stelselverantwoordelijkheid.", aldus Henri van der Heijden.

Hij wijst op het overleg dat wordt gevoerd met ketenpartners, zoals de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer), certificeringsinstituut Kiwa (verstrekt namens de overheid taxivergunningen), de RDW (kentekenregister), de Kamer van Koophandel (bedrijfsinformatie) en de Belastingdienst (afdracht, bewaarplicht). Ook is er een klankbordgroep met drie panels voor wet- en regelgeving, IV & ICT en, later, de gebruikers van BCT.

Lees ook  ILT: taxichauffeurs moeten zich voorbereiden op realtime dataverzameling

Inmiddels heeft de ILT de concept-api-specificaties en koppelvlakdocumentatie gepubliceerd op de speciale Dutch Mobility Innovations-website. Daar is ook meer achtergrondinformatie te vinden. Ook zullen meer informatie- en overlegrondes volgen: zo vinden in mei webinars plaats voor geïnteresseerde ict-bedrijven. In het najaar staat een praktijktoets op de planning, waarbij de inspectie proefdraait met een aantal taxi-ondernemers en ict-leveranciers die zich in de tussentijd hebben gemeld. 

Lees ook het volledige Computable artikel van Rik Sanders over de bijeenkomst in Utrecht hier.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland. Het is belangrijk dat dit vervoer veilig is en dat sprake is van eerlijke marktwerking. Realisatie Variant BCT draagt daaraan bij door de verwerking van gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de arbeids- en rusttijden efficiënter en betrouwbaarder te maken. Daardoor kan de ILT het toezicht op de naleving van de regels voor arbeids- en rusttijden effectiever uitvoeren. Zo geeft de ILT invulling aan de voorwaarden voor gelijkwaardige concurrentie en de verkeersveiligheid in het taxivervoer.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket