Print Friendly, PDF & Email
regie

De vakbondsactie heeft als thema de vakbondsvrijheden en de strijd tegen sociale dumping en is geheel niet gericht tegen De Lijn.

Op maandag 22 mei rijden er sommige bussen of trams van De Lijn mogelijk niet. Dit is een gevolg van een vakbondsactie.  De vervoersmaatschappij betreurt alleszins de hinder die dit met zich zal meebrengen voor haar bus- en tramreizigers.

De actiedag zal plaats vinden op maandag 22 mei en zal in heel Vlaanderen hinder veroorzaken voor de dienstverlening door bus en tram. Hoe groot de impact op de  dienstverlening zal zijn, en waar die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast. Op dinsdag 23 mei zal de dienstverlening terug normaal verlopen. In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn voor een aangepaste dienstregeling. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige chauffeurs.

continuïteit

Op 26 mei 2021 keurde het Vlaams Parlement op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn goed. Het decreet voorziet onder meer dat een stakingsaanzegging minimaal 8 dagen op voorhand moet worden gemeld en dat werknemers tot 72 uur voor de staking de tijd krijgen om te laten weten of ze meestaken of niet.

Op basis van die informatie tekent de vervoersmaatschappij dan een vervoersaanbod uit, dat minstens 24 uur op voorhand bekendgemaakt wordt aan de reizigers. De drie vakbonden bij De Lijn stapten naar het Grondwettelijk Hof om de continuïteit van de dienstverlening bij een staking aan te vechten. Het Grondwettelijk Hof oordeelt nu in een arrest dat het decreet niet aan het stakingsrecht raakt.

Lees ook  Gratis rit: op de eerste rij bij de Ronde van Vlaanderen met De Lijn
Gerelateerde artikelen:
Chiron