Print Friendly, PDF & Email
Button

Ondanks de huidige uitdagingen, biedt de situatie van de TOMP-API en de werkgroep ook kansen.

De TOMP-API (Transport Operator to Mobility Provider-Application Programming Interface) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een cruciaal instrument in de integratie en samenwerking tussen transportoperators en mobiliteitsproviders. Het heeft geleid tot de eerste stappen in een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, wat heeft bijgedragen aan de groei van de gehele mobiliteitssector.

Het lijkt er op dat TOMP in een identiteitscrisis beland, als gevolg van de dynamiek en de voortdurende evolutie van de mobiliteitsmarkt.

De API werd oorspronkelijk ontworpen als een gestandaardiseerd protocol dat een consistente communicatie mogelijk maakt, maar de snel veranderende technologische omgeving en de toename van Europese protocollen stellen deze consistentie op de proef.

De  werkgroep rondom de TOMP-API lijkt de noodzaak in te zien om te evolueren en andere protocollen te integreren om haar relevantie en bruikbaarheid in de huidige marktomstandigheden te behouden. Deze adaptieve benadering is essentieel voor het overleven van de TOMP-API, maar brengt tegelijkertijd complexiteit en uitdagingen met zich mee. De opname van nieuwe protocollen vraagt om een grondige herziening en aanpassing van de huidige structuur, zonder dat de kernfunctionaliteiten in het gedrang komen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Ondanks de huidige uitdagingen, biedt de situatie van de TOMP-API en de werkgroep ook kansen.

Wat betreft technologische innovatie, zou de TOMP-WG kunnen overwegen om een flexibeler, modulair systeem te ontwikkelen. Hierdoor zou de API in staat zijn om sneller te integreren met nieuwe protocollen en technologieën, zonder dat de kernfunctionaliteit wordt beïnvloed. Dit zou kunnen worden bereikt door middel van microservices architectuur, wat het mogelijk maakt om afzonderlijke functies en services te ontwikkelen en bij te werken zonder de gehele API te hoeven herzien.

Lees ook  Verkeersveiligheid: geldkraan open voor veiligere wegen

financiering

Aan de andere kant wordt de TOMP werkgroep, die de verdere ontwikkeling van de TOMP-API begeleidt, geconfronteerd met een onbestaande financiering. Dit heeft een directe impact op de mogelijkheid om de uitbreiding van de API te waarborgen. Onvoldoende financiering belemmert het vermogen van de groep om te innoveren en de noodzakelijke aanpassingen door te voeren die nodig zijn om aan de veranderende marktvraag te voldoen. 

"Mijn waardering blijft uitgaan naar de leden van de TOMP werkgroep die zich dagelijks inzetten voor de meest waardevolle API im de mobiliteitssector."

De werkgroep zou de dialoog moeten aangaan met beleidsmakers en publieke financieringsorganen. Overheden en organisaties zoals de Europese Unie hebben programma’s en fondsen beschikbaar voor technologische ontwikkeling en innovatie. Door dergelijke financieringsmogelijkheden aan te boren, zou de TOMP werkgroep de nodige middelen kunnen veiligstellen om de evolutie en uitbouw van de API te bevorderen.

Ondanks de huidige uitdagingen, biedt de situatie van de TOMP-API en de werkgroep ook kansen. Door een adaptieve aanpak te omarmen, financiering te verkrijgen en technologische innovatie te stimuleren, hebben de TOMP-API en de werkgroep het potentieel om deze uitdagingen te overwinnen, hun positie in de mobiliteitssector te versterken, en zo bij te dragen aan de evolutie van deze snel veranderende industrie. 

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Toekomstvisie: hoe KNV de uitdagingen van morgen aangaat
MaaS