Print Friendly, PDF & Email
Chiron

Het gebrek aan zorgvuldigheid, transparantie en technische betrouwbaarheid van het Chiron-systeem zijn grote kritiekpunten.

De leveranciers zijn gefrustreerd door de gebrekkige communicatie, de vage handleidingen en het ontbreken van passende technische ondersteuning. Tijdens de laatste bijeenkomst werd duidelijk dat het technische falen van het systeem aanzienlijke financiële schade heeft veroorzaakt bij ondernemers. Het lijkt erop dat de technische storingen niet alleen de werking van het systeem in gevaar brengen, maar ook de bedrijfsvoering van de ondernemers ernstig hinderen.

Het feit dat Chiron meerdere dagen onbereikbaar kan zijn zonder enige vorm van redundantie is schokkend. Voor een systeem dat cruciaal is voor de werking van de Vlaamse taxi-sector, zou een dergelijke periode van downtime ondenkbaar moeten zijn. Het ontbreken van voorafgaande melding van onderhoud aan het systeem draagt alleen maar bij aan de frustraties van de leveranciers.

begeleiding

Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat de leveranciers zich zorgen maken over de beschermingsproblematiek van de gegevens. Taxi-exploitanten zijn genoodzaakt privacygevoelige informatie te verstrekken om hulp te krijgen en transacties te kunnen bevestigen. Dit is een duidelijk voorbeeld van het gebrek aan gedegen planning en rekening houdend met de behoeften van degenen die het systeem daadwerkelijk moeten gebruiken. Ook het proces van aansluiting en registratie is een probleemgebied. Het lijkt erop dat kleine ondernemingen vaak op de goodwill van de softwareleveranciers zijn aangewezen om hen door het proces te begeleiden. Dit is een zeer verontrustende situatie die wijst op een ernstige tekortkoming in het ontwerp en de implementatie van het systeem.

Taxi-exploitanten zijn genoodzaakt privacygevoelige informatie te verstrekken om hulp te krijgen en transacties te kunnen bevestigen.

Er werden ook zorgen geuit over de gescheiden werking van Chiron en Centaurus2020, een andere databank die wordt gebruikt voor de verwerking van aanvragen van exploitatievergunningen of bestuurderspassen door de gemeente. Deze scheiding kan leiden tot extra complexiteit en verwarring voor gebruikers en medewerkers bij de gemeente, vooral omdat beide systemen van elkaar afhankelijk lijken te zijn. Hiermee wordt de complexiteit voor de gebruikers alleen maar vergroot, wat de acceptatie van het systeem en de operationele efficiëntie kan belemmeren.

Lees ook  Eindhovense Pitane Mobility speelt sleutelrol in taximarkt Vlaanderen
(Tekst loopt door onder de foto)

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het technische falen van het systeem aanzienlijke financiële schade heeft veroorzaakt. Het lijkt erop dat de technische storingen niet alleen de werking van het systeem in gevaar brengen, maar ook de bedrijfsvoering van de ondernemers ernstig hinderen.

De leveranciers benadrukken de behoefte aan betere coördinatie en communicatie. Ze merken op dat updates en wijzigingen vaak zonder waarschuwing worden doorgevoerd, wat leidt tot chaos en verwarring. Dit punt werd benadrukt door de herwerking van de foutberichten die Chiron dagelijks aanmaakt. Deze werden eerder aan de taxi-exploitanten verzonden die niet wisten wat ze ermee moesten aanvangen. Hoewel de herwerking van de berichten op zich een goede stap kan zijn, toont het gebrek aan communicatie hierover de disconnectie tussen de ontwikkelaars van Chiron en degenen die het systeem daadwerkelijk moeten gebruiken.

documentatie

Leveranciers vragen meer ondersteuning voor de ondernemers bij het proces van aansluiting op Chiron. De handleiding die door de Vlaamse overheid is gepubliceerd lijkt meer verwarring te zaaien dan te helpen, met als gevolg dat velen zich wenden tot externe IT-ondersteuning. Dit toont een duidelijk gebrek aan gebruiksvriendelijkheid en benadrukt de noodzaak voor meer gebruikersgerichte ondersteuning en documentatie.

De Vlaamse overheid lijkt te vergeten dat softwarebedrijven geen altruïstische organisaties zijn, maar commerciële bedrijven die ook rekening moeten houden met hun eigen kosten en winstmarges. De extra inspanningen die ze nu moeten leveren voor Chiron, zonder dat daar extra vergoeding tegenover staat, begint voor sommigen een zware last te worden.

“We erkennen de uitdagingen en frustraties die ontstaan door de implementatie van Chiron, maar we zijn vastbesloten om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren,” zei Karl Vermaercke, mobiliteitsdeskundige bij MOW. “We begrijpen dat de leveranciers betrokken willen zijn bij het proces en we nemen hun feedback serieus. We zullen samenwerken met hen om ervoor te zorgen dat de implementatie van Chiron soepeler verloopt.”

Lees ook  Chiron: Pitane Mobility vereenvoudigt papierwinkel voor taxichauffeurs

Bij de overheid zijn ze zich wel degelijk bewust van de problematiek, maar ze hebben moeite om een goede oplossing te vinden en antwoorden op alle gestelde vragen. De technische uitdagingen zijn aanzienlijk en het lijkt erop dat de overheid nog niet helemaal heeft begrepen hoe ze deze moet aanpakken. Een gebrek aan kennis en ervaring lijkt hier de boosdoener te zijn. Leveranciers bieden aan eens een dag naast hen op de stoel te komen zitten en zelf te ervaren welke vragen er allemaal op hen afkomen van de taxibedrijven over het aansluitproces Chiron.

Gerelateerde artikelen:
Pitane Image