taxibedrijven

Een op de drie zakelijke rijders verwacht niet te kunnen afstappen van fossiele brandstof.

Uit recent onderzoek van ANWB Zakelijk blijkt dat meer dan een derde (35 procent) van de mkb’ers en zzp’ers niet verwacht dat ze binnen hun werkzaamheden kunnen overstappen van fossiele brandstoffen naar elektrische aandrijving. Het onderzoek richtte zich op de houding van ondernemers ten opzichte van elektrisch rijden en de mogelijke obstakels die zij daarbij ervaren.

Het belangrijkste struikelblok voor ondernemers is de aanschafprijs van elektrische auto’s, zo gaf 69 procent van de respondenten aan. Ook de vermeende beperkte actieradius is voor 57 procent van de ondernemers een zorg. Daarbij gaf een meerderheid aan te streven naar een actieradius van zeshonderd kilometer op een volle accu. Daarnaast werden te weinig openbare laadpunten (29 procent) en zorgen over de levensduur van de accu (26 procent) genoemd als belemmeringen.

Opvallend is dat de wens naar een hogere actieradius groter lijkt te zijn dan de werkelijke behoefte. De helft van de ondernemers verklaarde namelijk dat ze minder dan vijftig kilometer per dag rijden. Patrick van Weert, Product Manager bij ANWB Zakelijk, wijst erop dat deze tegenstrijdigheid wellicht voortkomt uit het feit dat ondernemers gewend zijn om slechts één à twee keer per week te tanken, terwijl elektrische voertuigen dagelijks opgeladen moeten worden.

Een ander opmerkelijk resultaat uit het onderzoek is dat het type voertuig van invloed is op de perceptie van ondernemers over elektrisch rijden. Van de ondernemers met een bedrijfsbus gaf 61 procent aan niet elektrisch te kunnen rijden, terwijl slechts 31 procent van de ondernemers met personenauto’s dit aangaf. Binnen de groep ondernemers die leasen, gaf 30 procent aan niet te kunnen overstappen op elektrische voertuigen.

Lees ook  Efficiëntie en duurzaamheid hoog in het vaandel bij stedelijke vervoerders

Van Weert benadrukte dat veel vooroordelen rond elektrisch rijden lijken voort te komen uit een gebrek aan informatie. Zo denken sommige ondernemers dat de ruimte in elektrische bedrijfsbussen beperkter is dan in hun huidige voertuigen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Hij wees er tevens op dat autofabrikanten zich snel ontwikkelen, vooral op het gebied van elektrische bedrijfsbussen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Fastned laadstation

Het grootste nadeel van een elektrische auto zien de ondernemers in de aanschafprijs (69 procent). Op de tweede plaats verwachten zij dat de actieradius nog onvoldoende is (57 procent).

Het onderzoek wees ook uit dat dieselrijders het minst optimistisch waren over de mogelijkheid van elektrisch rijden binnen hun werkzaamheden, waarbij 57 procent aangaf dit niet mogelijk te achten. Onder benzinerijders dacht 34 procent dat het niet haalbaar was, terwijl hybride rijders positiever waren, met 26 procent die elektrisch rijden uitsloot.

Een interessante bevinding was dat de houding van ondernemers ten opzichte van zakelijk elektrisch rijden positiever was dan hun verwachte mogelijkheden om over te stappen. Ongeveer de helft van alle mkb’ers en zzp’ers stond positief tegenover elektrisch rijden. Vooral in de sectoren horeca, recreatie, toerisme en cultuur (64 procent) en gezondheids- en welzijnszorg (60 procent) waren de meeste ondernemers positief gestemd.

Zelfs binnen beroepsgroepen waar de meerderheid aangaf dat ze geen mogelijkheid hadden om over te stappen op elektrisch rijden, had een groot deel toch een positieve houding. Bijvoorbeeld in de industriële sector, waar 67 procent dacht niet elektrisch te kunnen rijden, had toch 43 procent een positieve instelling. Hetzelfde gold voor de transport- en logistieksector, waarvan 61 procent dacht niet elektrisch te kunnen rijden, maar 38 procent een positieve houding had.

Lees ook  Amsterdam is koploper in onverzekerde scooters op de weg

Van Weert benadrukte tot slot het belang van informeren. Hij moedigde ondernemers aan om meer te leren over elektrisch rijden om toekomstige voordelen te kunnen benutten en onverwachte uitdagingen te voorkomen. Met de snelle ontwikkelingen in de automotive-industrie, met name op het gebied van elektrische bedrijfsbussen, kunnen investeringen in de toekomst immers gunstig uitpakken.

Het onderzoek van ANWB Zakelijk werd in maart 2023 uitgevoerd onder 633 zzp’ers en mkb’ers die te maken hebben met zakelijke mobiliteit. Het gaf inzicht in hun houding ten opzichte van elektrisch rijden, de verschillende types voertuigen en het aantal gereden kilometers.

Bron: ANWB Zakelijk

Gerelateerde artikelen:
Utrecht
Print Friendly, PDF & Email