Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Een blik op het mobiliteitsbeleid van 50PLUS onthult hoge ambities maar roept vragen op over de diepgang van hun plannen.

In de aanloop naar de verkiezingen werpt de vraag naar een coherent mobiliteitsbeleid een schaduw over de discussies. Terwijl de meeste partijen uitgebreide plannen hebben ontvouwd, blijkt 50PLUS op dit gebied opvallend stil te zijn. In een tijd waarin een evenwichtig en gedetailleerd beleid cruciaal is voor het herstel van het vertrouwen in de overheid, roept deze stilte vragen op. De partij benadrukt weliswaar de noodzaak van saamhorigheid en solidariteit als fundament van de samenleving, maar als het om mobiliteit gaat, zijn details schaars.

Openbaar vervoer (OV) wordt door veel partijen beschouwd als een onmisbare overheidstaak die de spil vormt in elk mobiliteitsbeleid. 50PLUS is hierop geen uitzondering. De partij stelt dat goed en betaalbaar OV het gebruik van auto’s kan verminderen, wat bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Echter, in een landschap van toenemende deelscooters, deelfietsen en taxi-apps, lijkt een strategische visie te ontbreken. Volgens 50PLUS resulteert dit in onverantwoorde wildgroei, waarbij mensen met lichamelijke klachten of een kleine beurs vaak buiten de boot vallen.

Als antwoord hierop eist 50PLUS een nieuwe visie op het Openbaar Vervoer van de toekomst en stelt de partij een investering voor van 500 miljoen euro om deze nieuwe strategische visie uit te voeren. In dit plan krijgt de veiligheid van het OV hoge prioriteit, met financiële ondersteuning zelfs voor verliesgevende lijnen. De partij gaat verder dan traditionele vormen van vervoer en stelt voor dat de Rijksoverheid ook de kansen en risico’s van zelfrijdende auto’s moet onderzoeken en integreren in haar visie.

Lees ook  Lage opkomst bij Europese verkiezingen: PVV en NSC grootste dalers

Een specifieke toevoeging van 50PLUS is het voorstel voor gratis Openbaar Vervoer voor inwoners van de eigen gemeente die ouder zijn dan 30 jaar en een minimuminkomen hebben. Daarnaast pleit de partij voor een dalurenkaart voor deze doelgroep, waarmee men buiten de spits gratis kan reizen.

Samenvattend lijkt 50PLUS wel degelijk enige aandacht te hebben voor mobiliteitskwesties, maar het aanbod is wellicht minder uitgebreid dan dat van sommige concurrenten. De partij zet in op veilig en toegankelijk Openbaar Vervoer als centraal punt, maar de gedetailleerde invulling van een overkoepelende visie, inclusief de moderne uitdagingen van zelfrijdende auto’s en deelvervoer, blijft ietwat op de achtergrond.

(Tekst loopt door onder de foto)

De partij 50Plus richt zich op de belangen van ouderen, een grote doelgroep. Belangrijke thema’s zijn onder andere het niet korten van pensioenen, bevriezing van de huurprijzen en een hoger minimumloon.

lijsttrekker

Met Ellen Verkoelen als lijsttrekker hoopt 50Plus weer in de Tweede Kamer te komen. Ellen Verkoelen wordt voorgedragen als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het hoofdbestuur van 50PLUS volgt hiermee unaniem het advies op van de selectiecommissie, die op haar beurt eveneens unaniem de volgende kandidatenlijst samenstelde. Op zaterdag 30 september wordt die voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Alle 28 kandidaten hebben zich akkoord verklaard.

De noodzaak tot vorming van een partij voor 50-plussers werd in de afgelopen jaren in brede kring steeds sterker gevoeld. De oudere generatie wordt vaak niet serieus behandeld, neerbuigend soms als onmondig weggezet. De overheid deinst er niet voor terug haar financieel te benadelen door onevenredig zware ingrepen in de inkomens en op de arbeidsmarkt worden ouderen al snel als te duur en te weinig productief weggezet.

Lees ook  Hyperloop innovatie: Delft team presenteert baanwissel voor snelste trein ter wereld
Gerelateerde artikelen:
Button