Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Deze jaarlijkse maatstaf, uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit, wordt traditioneel eind oktober bekendgemaakt en werpt licht op verwachte kostenontwikkelingen in de sector.

Panteia, een onafhankelijk onderzoeksbureau, heeft in opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit de NEA-index berekend voor het zorg- en taxivervoer voor het komende jaar. Het cijfer is cruciaal omdat het de kostenontwikkelingen in deze sector aangeeft. Voor 2024 komt de index uit op 4,0%, aangedreven door twee belangrijke factoren: een stijging van de cao-lonen met 4,0% en een verwachte toename van de brandstofkosten. Deze ontwikkelingen zullen ongetwijfeld rimpelingen veroorzaken in de mobiliteitssector.

De methodologie van Panteia is gericht op het leveren van betrouwbare en consistente indicatoren. De consumentenprijsindex (CPI) van het CBS, prognoses van het Centraal Planbureau en de cao Zorgvervoer en Taxi vormen de basis voor de berekeningen. Interessant is dat factoren als verkeerscongestie of onzekere toekomstige kosten niet in de berekeningen zijn meegenomen. Dit houdt in dat de uiteindelijke kosten nog kunnen fluctueren, afhankelijk van onvoorspelbare elementen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Twee hoofdfactoren bepalen deze cijfers: een stijging van de cao-lonen met 4,0% per 1 januari 2024 en een verwachte toename van brandstofkosten, wat de totale kostenontwikkeling voor 2024 op 5,3% brengt. Een correctie van -1,3% wordt over het jaar 2023 toegepast vanwege lagere brandstofkosten, wat uiteindelijk leidt tot de NEA-index van 4,0% voor 2024.

De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens zoals de cao Zorgvervoer en Taxi en prognoses van het Centraal Planbureau, maar ze negeren eventuele toekomstige kosten zoals verkeerscongestie. Panteia heeft een gedetailleerd overzicht gemaakt van de gemiddelde kostenontwikkelingen voor taxivervoer. Deze cijfers geven echter slechts een gemiddeld beeld en de daadwerkelijke kosten per taxibedrijf kunnen variëren.

Lees ook  ILT: KNV Webinar belicht toekomst van digitale inspecties in taxibranche

vervoerscontracten

De NEA-index krijgt steeds meer tractie in vervoerscontracten, aangezien het zowel voor vervoerders als voor opdrachtgevers duidelijkheid verschaft over de kostenontwikkelingen. Het maakt een betere prijsstelling mogelijk zonder een premie voor risico’s die anders moeilijk te kwantificeren zijn.

Sinds 2010 is de opdrachtgever voor dit onderzoek het Sociaal Fonds Mobiliteit, dat het stokje overnam van KNV Taxi. Panteia maakt gebruik van betrouwbare indicatoren zoals de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS en ramingen van het Centraal Plan Bureau om zowel de nacalculatie voor het huidige jaar als de raming voor het komende jaar te maken.

Zo illustratief als deze cijfers zijn, ze bieden geen absolute zekerheid. Onvoorziene kostenfluctuaties, zoals die bij brandstof, kunnen binnen een jaar grote afwijkingen opleveren. Een gemiddeld taxibedrijf actief in het zorgvervoer met ongeveer 30 voertuigen zag bijvoorbeeld een verschil van €65.000 in brandstofkosten tussen de raming en de werkelijkheid. Deze correcties worden meegenomen in de NEA-index van het daaropvolgende jaar, maar vormen geen terugwerkende compensatie.

Sociaal Fonds Mobiliteit

Sociaal Fonds Mobiliteit heeft het opdrachtgeverschap van dit onderzoek overgenomen van KNV Taxi sinds 2010. Het rapport van Panteia biedt een overzicht van gemiddelde kostenontwikkelingen, maar het is belangrijk op te merken dat deze cijfers per taxibedrijf kunnen variëren. Overigens wordt voor het jaar 2023 een correctie van -1,3% toegepast, grotendeels vanwege lagere brandstofkosten.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Toekomstperspectief: hoe SFM de taxibranche blijft ondersteunen in 2024
CDTONLIN