Pitane Image

Terwijl het voorstel zijn weg vindt door het parlement en naar de Raad van State, werkt de overheid aan een balans tussen innovatie en regulering.

De Nederlandse regering neemt stappen om de veiligheid op de wegen te vergroten en overzicht te houden op de groei van bijzondere bromfietsen door een registratie- en kentekenplicht in te stellen. Dit besluit, genomen op voorstel van Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, zal nieuwe eisen stellen aan eigenaren van voertuigen zoals de BSO-bus en zelfbalancerende bromfietsen,  bijvoorbeeld van Segway, de elektrische step en stint. 

Het onderscheid tussen toegelaten en niet-toegelaten voertuigen zal hierdoor vereenvoudigen, een stap die volgens de minister essentieel is voor zowel veiligheid als naleving van de regels op de openbare weg. Het demissionaire kabinet heeft hier vrijdag mee ingestemd. De nieuwe verordening houdt in dat, naast nieuwe bijzondere bromfietsen die op de markt komen, de huidige gebruikers van de naar schatting 5.000 reeds toegelaten voertuigen ook onder de nieuwe wetgeving zullen vallen. Ze krijgen een jaar de tijd om hun voertuigen bij de RDW te laten registreren. De dienst is klaar om deze taak op zich te nemen en benadrukt dat de verwachte aantallen goed te verwerken zijn.

(Tekst loopt door onder de foto)

“We zien steeds meer nieuwe en innovatieve voertuigen om ons heen. Slechts een deel daarvan is goedgekeurd en mag je gebruiken op de weg. Als voertuigen qua uiterlijk op elkaar lijken, is het lastig om te zien of dat specifieke voertuig is goedgekeurd. Dat vind ik onwenselijk, want niet-goedgekeurde voertuigen zijn niet veilig genoeg bevonden. De invoering van een kentekenplicht zorgt ervoor dat mensen én handhavers in één oogopslag kunnen zien of zij met dit voertuig mogen rijden.”

Deze maatregel weerspiegelt het adaptieve beleid van de overheid tegenover de groeiende diversiteit in mobiliteitsoplossingen. Met een kostprijs van 18 euro per registratie en een subsidie die het verschil met de standaardprijs dekt, benadrukt het ministerie zijn toewijding om de lasten voor de burger te minimaliseren en tegelijkertijd de veiligheid te maximaliseren.

Hoewel de vormgeving van het kenteken nog onderwerp van discussie is, met speciale aandacht voor voertuigen waarop beperkte ruimte beschikbaar is, is het duidelijk dat de overheid inzet op een duidelijke identificatie van goedgekeurde voertuigen. Naast de directe voordelen voor veiligheid en toezicht, biedt deze ontwikkeling ook de mogelijkheid om de verspreiding en het gebruik van bijzondere bromfietsen beter te monitoren, wat beleidsmakers helpt om te anticiperen op en te plannen voor verkeersdrukte en de dynamiek op fietspaden.

Gerelateerde artikelen:
EVI.
Print Friendly, PDF & Email