Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Zijn overlijden laat een leegte achter, maar ook een rijke erfenis die generaties Nederlandse ondernemers zal blijven inspireren.

Het overlijden van Wim van der Leegte (76), voormalig VDL-topman en groot aanjager van de maakindustrie in Brabant, heeft ook online een golf van verdriet en respect veroorzaakt. Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Stichting Brainport, sprak met diepe emotie over Van der Leegte’s impact op de regio en zijn onwrikbare geloof in de potentie van de Nederlandse industrie.

Van der Leegte, bekend om zijn diepe betrokkenheid bij zijn familie, collega’s, en de Brabantse regio, wordt herinnerd als iemand die kansen zag op wereldschaal maar altijd dicht bij zijn roots en mensen bleef. Zijn benadering van ondernemerschap, die een unieke combinatie van kennis, vakmanschap en menselijkheid tentoonspreidde, wordt gezien als een sleutelfactor in de heropleving van de Nederlandse maakindustrie.

lokale productie

Dijsselbloem benadrukte Van der Leegte’s geloof in de kracht van lokale productie en zijn visie dat Nederland niet enkel op dienstverlening en logistiek zou moeten focussen, maar ook op het ontwikkelen van een robuuste maakindustrie. Deze visie, die twintig jaar geleden nog als onwaarschijnlijk werd beschouwd, werd door Van der Leegte met succes gerealiseerd, resulterend in hoogwaardige productiefaciliteiten die duizenden mensen werk bieden.

Verder sprak Dijsselbloem zijn medeleven uit aan de familie van Van der Leegte, en gaf aan dat zijn overlijden niet alleen een verlies is voor zijn naasten, maar ook voor de bredere gemeenschap die hem als een deel van hun eigen familie beschouwde. De nalatenschap van Van der Leegte als een inspirerende ondernemer en mens wordt beschouwd als een leidraad voor toekomstige generaties

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - VDL Eindhoven

“We zijn diep bedroefd door dit plotselinge verlies. Wim is allereerst een geweldige echtgenoot, vader en grootvader voor ons geweest. Wij voelen ons gesterkt door de vele blijken van medeleven en willen daar iedereen hartelijk voor bedanken. Ons pa heeft voor velen grote betekenis gehad.”

Wim van der Leegte liet een onuitwisbare stempel achter op de Nederlandse industrie, een nalatenschap die verder reikt dan zijn leiderschap bij VDL. Zijn actie om NedCar over te nemen, gedreven door een mix van ondernemingsgeest en persoonlijke betrokkenheid, markeert een cruciaal moment in de geschiedenis van de Nederlandse maakindustrie. Deze stap symboliseerde niet alleen zijn toewijding aan de sector, maar ook zijn vertrouwen in het vermogen van Nederland om te concurreren op het wereldtoneel van industriële productie.

Onder de bezielende leiding van Van der Leegte transformeerde VDL tot een vooraanstaand bedrijf. Enkele jaren geleden droeg hij het stokje over aan zijn zoon Willem, waarbij hij een solide fundament achterliet voor toekomstige groei en innovatie. Zijn vermogen om een dergelijke transitie te leiden en tegelijkertijd de essentie van het bedrijf te bewaren, spreekt boekdelen over zijn leiderschapskwaliteiten.

Van der Leegte’s bijdragen aan de Nederlandse maakindustrie bleven niet onopgemerkt. In 2014 werd hij koninklijk onderscheiden en benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, een eer die wordt voorbehouden aan individuen wiens prestaties van buitengewoon belang zijn voor de samenleving. Deze onderscheiding onderstreept de significante impact die hij heeft gehad, niet alleen op economisch vlak maar ook op het sociaal en cultureel weefsel van Nederland.

Gerelateerde artikelen:
EVI.