Pitane Image

Met de opkomst van dreigingen zoals terrorisme, is de aandacht voor openbare veiligheid aanzienlijk toegenomen.

Terwijl de Gentse Winterfeesten een periode van feestelijke vreugde en samenhorigheid moeten inluiden, rijst de vraag of de veiligheidsmaatregelen in Gent wel toereikend zijn, vooral in het licht van de voortdurende terreurdreiging in Europa. Ondanks de verhoogde waakzaamheid van de politie, blijven er zorgwekkende lacunes in de beveiliging van het evenement.

Het meest verontrustend is onze waarneming van voertuigen die zich toch een weg banen door mensenmassa’s. Het beeld van een verdwaalde automobilist die zich door de menigte in de binnenstad van Gent manoeuvreert, is niet alleen alarmerend maar ook onaanvaardbaar. Deze situaties roepen onmiddellijk herinneringen op aan tragische incidenten op Europese kerstmarkten, waar voertuigen werden gebruikt als middel voor aanslagen, met catastrofale gevolgen.

Het is onbegrijpelijk dat in een stad als Gent, terwijl er een dreigingsniveau voor terreur is, voertuigen, waaronder taxi’s en scooters van pizzabezorgers, ongehinderd rondrijden in gebieden die dichtbevolkt zijn met bezoekers van de Winterfeesten. Dit toont een zorgwekkende discrepantie tussen de theoretische veiligheidsvoorschriften en de praktische uitvoering ervan.

(Tekst loopt door onder de foto)

In Gent is deze uitdaging bijzonder relevant tijdens evenementen zoals de Winterfeesten. De historische binnenstad, met zijn nauwe straatjes en open pleinen, is bij uitstek geschikt voor voetgangers, maar vormt ook een uitdaging voor de handhaving van de veiligheid.

Hoewel voor kerstmarkten en eindejaarsevenementen het dreigingsniveau op twee staat, is het evident dat de huidige veiligheidsmaatregelen onvoldoende zijn om de specifieke risico’s die deze evenementen met zich meebrengen, aan te pakken. Het gebruik van betonblokken om bepaalde delen van de stad af te sluiten voor verkeer is een stap in de goede richting, maar deze maatregel verliest zijn effectiviteit als andere drukke gebieden onbeschermd blijven en verstoord worden door trams, verdwaalde auto’s, scooters en taxi’s.

Lees ook  Voetgangers krijgen vrij baan in Gentse binnenstad

opvallend

De contrasten tussen de veiligheidsmaatregelen tijdens de Gentse Feesten en de Winterfeesten zijn opvallend. Tijdens de Gentse Feesten lijkt er een striktere handhaving van verkeersbeperkingen te zijn, terwijl tijdens de Winterfeesten dergelijke voorzorgsmaatregelen minder evident lijken. Dit gebrek aan consistentie in veiligheidsmaatregelen roept vragen op over de prioriteiten van de stad als het gaat om het waarborgen van de veiligheid van haar burgers en bezoekers tijdens grote evenementen.

Deze veiligheidskwesties onderstrepen een dringende behoefte aan een herziening van de veiligheidsprotocollen tijdens grote publieke evenementen in Gent. Incidenten zoals die in Nice en Berlijn, waarbij voertuigen werden gebruikt om aanslagen te plegen op menigten, hebben steden over de hele wereld doen nadenken over hoe dergelijke tragedies voorkomen kunnen worden.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email